Iranian Agriculture News Agency

فتحی تاکید کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سطح پوشش بیمه محصولات کشاورزی یکی از مزیتهای رقابتی بین شرکتهای غیردولتی بخش کشاورزی است.

صندوق بیمه محصولات کشاورزی در اسرع وقت باید خسارت ها را جبران کند

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی،  اکبر فتحی در جلسه تخصصی بیمه محصولات کشاورزی با تاکید بر تعداد کارگزاریهای بیمه محصولات کشاورزی، خواستار افزایش آنها شد و گفت: متاسفانه با توجه به نوع نگرش، فشارهای موجود و سیاست کارشناسی هیئت مدیره صندوق بیمه این شرایط محیا نشده است در حالی که سطح پوشش بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی از مزیتهای رقابتی بین شرکتهای غیردولتی مثل شرکتهای غیردولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی باشد.

وی در ارتباط با مزایا و تاثیر بیمه محصولات کشاورزی در وضعیت معیشتی کشاورزان و بخش کشاورزی گفت: باید با برگزاری جلساتی تخصصی و با حضور مدیران صندوق بیمه محصولات کشاورزی مزایا، معایب و تاثیر بیمه محصولات کشاورزی بر کشاورزان و بخش کشاورزی استان تعیین گردد تا با برنامه ریزی دقیق و در راستای بهبود وضعیت بخش کشاورزی با همکاری صندوق بیمه گرهی از این مشکلات باز شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه خسارت های وارد شده به بخش کشاورزی به دلیل خشکسالیهای چند سال اخیر به سختی قابل جبران است، افزود: کشاورزان، دامداران و فعالین خسارت دیده بخش کشاورزی که در سالهای اخیر محصولات خود را بیمه کرده اند، انتظار دارند صندوق بیمه در حد امکان و در اسرع وقت برای جبران خسارتها اقداماتی انجام دهد تا بتوانند با تامین مایحتاج خود مثل نهاده های دامی و زراعی به امر تولید محصولات کشاورزی بازگردند.

 فتحی با تاکید بر پیگیری پرداخت خسارتهای خشکسالی در سال جاری گفت: علاوه بر استان آذربایجان شرقی استان های دیگری نیز از خشکسالی آسیب دیده اند، اما کارشناسان حوزه کشاورزی موظف هستند با بررسی دقیق میزان خسارت های وارده بر کشاورزان، دامداران و سایر فعالین بخش کشاورزی با رعایت حقوق آنها، اقدام به تعیین و تامین منابع مالی کرده و خسارت آنها را پرداخت کنند.

وی افزود: دولت به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با توجه به خشکسالی و خسارت های وارده بر بخش کشاورزی حدود 20 هزار میلیارد ریال اعتباربرای زیرساخت ها تخصیص داده است که سهم هر استان بر اساس میزان خسارت وارد شده تعیین خواهد شد و نقش کارشناسان در تعیین خسارت اهمیت زیادی دارد و باید به درستی ایفا شود تا حقوق کشاورزان پایمال نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتباط با استمهال دام های خسارت دیده در سال 1399 و 1400 گفت: باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت خسارت به دامداران خسارت دیده اقدام شود و شناسایی این دامداران و معرفی به بانک های طرف قرارداد در کوتاه مدت انجام شود تا گرهی از مشکلات دامداران باز شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید