Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: استفاده از کود برای هر زمین کشاورزی نیاز است اما استفاده از کودهایی که مورد تایید جهاد کشاورزی و علوم تحقیقات کشاورزی نباشد خاک را از بین می برد.

 افزایش نظارت در تامین و فروش کود یارانه ای برای جلوگیری از تخلف

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه کمیته تامین و نظارت بر کود استان آذربایجان شرقی با استقبال از فرآیند نظارت، گفت: با توجه به اینکه کود جزو نهاده های یارانه دار محسوب می شود، نیاز به نظارت دارد.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای خرید، حمل، تقسیم و فروش کود قوانین نظارتی لحاظ کرده است و کمیته ای به نام پایش و نظارت بر کود در هر استان تشکیل شده است که علاوه بر نظارت بر کود، بر سایر نهاده های دامی و دارویی که شامل یارانه می شود، کنترل داشته و اقداماتی انجام خواهد داد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه صحبت ها، پیشنهادات و دستورالعملها در این جلسات تاثیر در کل کشور خواهد داشت، باید اعضای جلسه با داشتن علم و آمار و اطلاعات کافی در جلسات حضور داشته باشند.

 فتحی با بیان اینکه مصرف کود امری ناگزیر برای کشاورزان و بخش کشاورزی است و باید در زمین های کشاورزی استفاده شود،گفت: در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح باید برای غنی سازی خاک از کود استفاده شود.

وی افزود: برای این هدف باید حوزه های فنی بخش کشاورزی در ترویج و مدیریت به گونه ای برنامه ریزی کنند که این نهاده در زمان مناسب و با قیمت مشخص در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: روش های نظارتی که در گذشته تعریف شده مفید واقع نشده و این فرآیند باید بروزرسانی و اصلاح شود.

وی با اظهار اینکه نظارت فقط شامل دیدن صورت مساله نیست گفت: بعد از دیدن مشکل یا مساله باید آسیب شناسی انجام شود و با ارائه گزارشی در جلسات، برای رفع مشکل، راهکارها پیشنهاد شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به فرآیند تامین کود اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه کود توسط تعاونی روستایی و خدمات حمایتی از بندر خریداری می شود، در انبارها ذخیره شده و توسط کارگزاری ها فروخته می شود، اما فرآیند در اینجا تکمیل نشده و در ادامه نظارت کافی به نحوه فروش کارگزاری ها و خرید کشاورزان وجود ندارد چرا که فرآیند به درستی تعریف نشده است.

وی افزود: باید برنامه برای نظارت در انبارگردانی، کارگزاری و مراحل بعدی تعیین شود تا کشاورزی که دارای زمین کشاورزی بزرگی است کمبود کود نداشته باشد که مجبور شود از بیرون و به قیمت بالا خریداری کند.

وی به تهیه آمار و اطلاعات دقیق میزان کشت گندم اشاره کرد و گفت: با تهیه این آمار و اطلاعات می توان میزان کود مصرفی را پیش بینی کرد و در تامین و فروش آن به کشاورزان با مشکل مواجه نشد.

 فتحی با توجه به نیاز خاک به انواع کود گفت: کارشناسان کشاورزی باید با بررسی خاک و محصول کشت شده ، ترکیبی از کودها را در اختیار کشاورزان قرار دهند و طبق خواسته کشاورز نمی توان فقط از یک نوع کود استفاده کرد چرا که  مصرف یک نوع کود باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی و ایجاد مشکلات در بخش تامین کود می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از مدیریت امور زراعت معاونت تولیدات گیاهی خواست تا با تهیه یک برنامه جامع میزان مصرف دقیق کود در بخش کشاورزی و صنعتی را جمع آوری و بررسی کند تا با استفاده از این برنامه، میزان یارانه ای و غیر یارانه ای برای خرید کود تعیین شود.

وی افزود: عوامل نظارتی هم باید با ارائه گزارش و پایش در تهیه این برنامه جامع سهیم باشند و در صورت نیاز آسیب شناسی های لازم را انجام دهند.

وی به تفاوت انواع کودهای یارانه ای و غیریارانه ای اشاره کرد و گفت: اکثر کودهای که شامل یارانه نیستند به خاطر وجود آهک، گچ و دیگر موارد خطرناک برای خاک هستند که استفاده از آن برای هیچ زمین زراعی و باغی پیشنهاد نمی شود. بنابراین اهمیت استفاده از این کودها خیلی بیشتر است و باید نظارت بیشتری روی کودهای غیر یارانه ای وجود داشته باشد تا خاک را تهدید نکند و از بین نبرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: کودهایی که مورد تایید مرکز تحقیقات کشاورزی باشد خطرناک نیست و کشاورزان با خیال راحت می توانند از هر مرکز عرضه ای تهیه کنند.

 فتحی به سامانه انبار اشاره کرد و گفت: وجود سامانه ها باعث افزایش شفافیت و کنترل شده و پایش راحت تر صورت می گیرد اما این سامانه ها تا مرحله کارگزاری ها دارای عملکرد هستند و برای بررسی و نظارت ادامه فرآیند باید سامانه های دیگری تشکیل شود.

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید