Iranian Agriculture News Agency

مسئول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: یکی از کشاورزان این شهرستان امسال با استفاده از بذر گواهی شده سیستان و رعایت دیگر عوامل کاشت ،داشت و برداشت ، ۲.۵ برابر استاندارد در هر هکتاراز مزارع خود گندم برداشت کرد.

کشاورز ابرکوهی ۲.۵ برابر استاندارد در هر هکتار گندم برداشت کرد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان یزد، حسن زارع در گفت وگو با خبرنگار ایانا افزود: متوسط تولید گندم در این شهرستان در هر هکتار چهار هزار و ۲۰۰ کیلوگرم  است که غلامرضا اکرمی توانسته آن را به ۱۰ تن در واحد سطح  افزایش دهد.

وی ادامه داد: این کشاورز با رعایت اصول فنی و به کارگیری یافته های جدید تحقیقاتی به خصوص آبیاری و کود دهی به موقع ، استفاده از بذرگواهی شده سیستان که با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری دارد ، استفاده از کودهای شیمیایی برابر توصیه های کارشناسان موفق به تولید این مقدار محصول گندم در هر هکتار شده است .

مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی ابرکوه خاطرنشان کرد: این کشاورز نمونه هم اکنون با ۱۴ هکتار زمین حاصلخیز در دهستان تیرجرد بخش مرکزی با یک حلقه چاه در زمینه تولید محصولات فعالیت دارد .

همچنین این کشاورز در گفت وگو با خبرنگار ایانا علت موفقیت خود را استفاده بهینه از آب و رعایت توصیه فنی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و توجه به توصیه های کارشناسان پهنه کشاورزی اعلام کرد.

اکرمی ادامه داد: با توکل به خداوند متعال توانسته است از ۵.۵ هکتار سطح زیرکشت ۵۵ تن محصول گندم و از نیم هکتار نیز ۲ تن محصول جو تولیدکند.

تولید۱۴۳ تن محصول توسط این کشاورز 

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به محدویت منابع آبی ، با مدیریت برداشت آب و آبیاری به هنگام ۸۰ تن یونجه از چهار هکتار، ۲ تن پسته خشک از چهار هکتار باغ پسته برداشت کرده است .

همچنین کارشناس پهنه جهاد کشاورزی دهستان تیجرد ابرکوه هم با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی شهرستان گفت:آقای اکرمی در سال زراعی ۹۸- ۹۷ نیز به عنوان کشاورز نمونه شناخته شد.

 مرزعه  کشاورز نمونه ،کانون یادگیری کشاورزان است

زهره امیدواری بیان کرد: این تولید کننده پرتلاش با استفاده از دانش فنی روز و بهره وری از آب توانسته بود در سال  ۱۳۹۸ از  ۶ هکتار اراضی تحت مدیریت خود، ۶۵ تن گندم تولید و به عنوان کشاورز نمونه ملی انتخاب شود.

این کارشناس پهنه کشاورزی یادآور شد: اکرمی از کشاورزان پیشرو منطقه است که در  تولید گندم آبی ، افزایش کیفیت آن ، ایجاد مزرعه نمایشی و تحقیقی و ترویجی با مدیریت جهاد کشاورزی همکاری دارد.

امیدواری ، با اشاره به خدمات و بهره وری این گندمکار نمونه و الگو برای دیگر کشاورزان ،افزود: مرزعه این کشاورز به عنوان کانون یادگیری گندم برای دیگر کشاورزان الگو شده است.

کارشناس پهنه جهاد کشاورزی دهستان تیجرد تصریح کرد: هرساله ده ها کشاورز نمونه کشوری ، استانی و شهرستانی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی و دامی شامل تولید گندم ، باغبانی ، زراعت ،آب و خاک ، دام و طیور انتخاب و معرفی می شوند.  

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید