Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به مناسبت روز خبرنگار، پیام صادر کرد.

خبرنگاران، سفیران آگاهی هستند

بنام آفریننده قلم و آگاهی

هفدهم مرداد هر سال بهانه زیبایی است برای یادآوری تلاش و مجاهدت انسانهای فرهیخته ای که بدون ادعا بر صفحه ذهن مخاطب با قلم توانای خود آگاهی را نقش می زنند و در این مسیر دشوار جز رضای پروردگار و خشنودی بندگانش را طلب نمی کنند.

بدون تردید خبرنگاران به عنوان سفیران آگاهی و اطلاع رسانی نقشی برجسته را در فرایند ساختن جامعه ای پاک و روبه تعالی ایفا می کنند که لزوم نگرشی نو به این قشر تلاشگر را به همگان گوشزد می نماید.

از اینرو اینجانب بر خود وظیفه می دانم تا از تلاش مستمر و شبانه روزی خبرنگاران محترم رسانه های ملی و استانی اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری، حقیقی و مجازی که در راستای تنویر افکار عمومی به ویژه در تبیین دستاوردها و رخدادهای بخش کشاورزی استان فعالیت وافر داشته اند تقدیر نموده و موفقیت بیش از پیش آنان را در ادامه مسیر مقدس آگاهی بخشی جامعه از خداوند متعال خواهانم.

سیّد جمال سجادی پور(رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد)

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید