Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: برای کشت محصول گندم، جو و ذرت در سال جاری، ۲ هزار و ۱۷۰ تن کودشیمیایی برای کاشت گیاهان زراعی میان کشاورزان استان توزیع شد.

افزون بر ۲ هزار تن کودشیمیایی در یزد توزیع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان یزد، محمدعلی حاتمی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایانا افزود: از این مقدار ۶۰۰ تن کود ازت ، ۸۲۰ تن فسفات و ۷۵۰ تن پتاس است که از طریق ۳۰مرکز و فروشگاه شرکت های تعاونی روستایی استان توزیع شده است.

وی اظهارکرد: همچنین مقدار۵۵۴ تن بذر گواهی شده، ۴۴تن  بذر مادری و ۱۳ تن پرورشی گندم و جو  از ارقام بهادران، سیستان ، نارین ، سیوند ، برزگر و بذر نصرت جو بین کشاورزان با هدف افزایش تولید در واحد سطح  توزیع شد.

این کارشناس ارشد زراعت یزد خاطرنشان کرد: کودآلی ۱۰ الی ۱۵ درصد شامل کود حیوانی و همچنین کود حاصله از زیرخاک کردن کاه و کلش های باقی مانده از سال قبل بهترین روش مصرف در بخش زراعت است.

حاتمی زاده اضافه کرد: مصرف کودآلی تاثیر بسیار بالایی در محصول های زراعی به ویژه گندم دارد و باعث افزایش قابل توجه راندمان تولید گندم چه از لحاظ کیفی و کمی در  واحد سطح می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: سطح زیرکشت گندم در سال زراعی ۹۹ - ۹۸ از ۱۱ هزار و ۱۰۰ هکتار به ۹ هزار و ۱۰۰ هکتار کاهش یافت .

وی یادآورشد : با توجه به تداوم ۲ دهه خشکسالی و افت سطح آب های زیرزمینی و تغییر الگوی کشت به محصول های کم آبخواه و افزایش سطح زیرکشت باغ ها نظیر پسته و زیتون و گیاهان گلخانه ای علت کاهش سطح زیرکشت است .

اراضی قابل کشاورزی استان ۱۷۰ هزار هکتار است که به علت کم آبی و تداوم ۲ دهه پدیده خشکسالی ۱۱۴ هزار هکتار آن به کشت محصول کشاورزی اختصاص دارد که از این میزان ۳۵ هزار هکتار آن محصول زراعی ومابقی باغ های میوه است .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید