Iranian Agriculture News Agency

بیش از ۲۳۰ هکتار از مراتع شهرستان بافق در اجرای طرح جنگلانه بذر پاشی شده است.

بذر پاشی ۲۳۰ هکتار از مراتع شهرستان بافق

به گزارش خبرنگار ایانا در استان یزد، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بافق در حاشیه اجرای طرح جنگلانه در حاشیه روستای خودیان بافق گفت: در این طرح بیش از ۱۰۰ هکتار از مراتع حاشیه روستای خودیان بافق با گونه‌های اشترک، آنغوزه، بادام کوهی و شنبلیله بذرپاشی شد.

کمال کریمی هدف از اجرای این طرح را استفاده از گونه‌های بومی منطقه و جلوگیری از حضور گیاهان مهاجم بیان کرد و افزود: از گیاهانی که منفعت بیشتری دارند بهره برداری اصولی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بافق یک میلیون هکتار مساحت دارد، گفت: حدود ۵۵۰ هزار هکتار از مساحت بافق به مراتع شهرستان اختصاص دارد.

کریمی ادامه داد:در سال گذشته از مراتع شهرستان بافق حدود ۴ تن آنغوزه از مساحت ۲۰۰ هکتار برداشت و صادر شد.

رئیس منابع طبیعی و ابخیزداری بافق با اشاره به اجرای طرح جنگلانه در سه سال متوالی در‌ای شهرستان گفت: در سال ۹۶ حدود ۶۰ هکتار، در سال دوم ۷۰ هکتار و امسال نیز ۱۰۰ هکتار از مراتع شهرستان بذرپاشی شد.

طرح جنگلانه با مشارکت جوامع محلی، انجمن ملی دانشگاه یزد و انجمن طبیعت گردی گلبو در ۱۰۰ هکتار از مراتع حاشیه روستای خودیان بافق انجام شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید