Iranian Agriculture News Agency
نقش سلامت محصولات کشاورزی در امنیت غذایی جامعه

علیرضا رفیعی پور - مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی 

امروز مهمترین رکن امنیت ملی هر کشوری وابسته به امنیت غذایی است. برقراری و پایداری امنیت غذا و تغذیه، وابسته به در دسترس بودن غذای سالم و ایمن برای کاهش سوء تغذیه و ریشه کنی گرسنگی در جهان است. بیشترین سهم تامین امنیت غذایی کشور با وزارت جهاد کشاورزی است. تامین و افزایش کمیت تولیدات کشاورزی به عنوان پایه سبد غذایی جامعه و تضمین کیفیت و سلامت آن سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی جامعه ایفا می‌کند.

برای تامین امنیت غذایی نیازمند توسعه کشاورزی پایدار هستیم. در کنار تولید، حفظ محیط زیست و استفاده پایدار از منابع و نهاده‌های تولید از ضروریات اجتناب‌ناپذیر توسعه پایدار است. این عوامل نه تنها کمّیّت محصولات کشاورزی را افزایش می دهد، بلکه کیفیت و مغذّی بودن را از مزرعه تا سفره ارتقا می‌دهد.

با تولید محصولات گواهی شده؛ کیفیت، سلامت و بهداشتی بودن تولیدات کشاورزی، پیش از تولید، حین تولید و پس از آن با سیاست گذاری و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی و همکاری بهره‌برداران در حال انجام است تا مصرف کنندگان داخلی و مصرف کنندگان مقاصد صادراتی از تنوع پروتئین گیاهی و حیوانی سالم و با کیفیت بهره‌مند شوند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید