Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به آغاز کشت بادام‌زمینی در این استان گفت: کشت این محصول در حدود ۳۰۰۰ هکتار انجام می‌شود و بالغ‌بر ۵۰۰۰ بهره بردار دارد.

کشت بادام‌زمینی در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان گیلان، «علی درجانی» با اشاره به آغاز کشت بادام زمینی در خصوص وضعیت کشت این محصول در استان گیلان گفت: سطح زیرکشت بادام زمینی در استان گیلان حدود ۳۰۰۰ هکتار و تولید غلاف آن نیز حدود ۱۲ هزارتن با تعداد ۵۰۰۰ بهره بردار، است.

وی اذعان کرد: ارزش اقتصادی این محصول در پیک عرضه بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال بوده که عمدتاً به مصرف آجیلی می رسد.

درجانی تصریح کرد: شهرستان آستانه اشرفیه با سطح زیرکشت ۲۵۶۷ هکتار و تولید ۸۰ درصد بادام زمینی با میزان ۱۰۰۱۱ تن مرکز عمده تولید بادام زمینی در کشور است که تولید غلاف (خشک) آن بیش از ۹ هزارتن بوده و در شهرستان های رشت، تالش، انزلی و رودبار نیز در سطوح کمتر کشت می شود.

وی با اشاره به ۵۰ هکتار کشت مکانیزه و برداشت مکانیزه بادام زمینی با استفاده از دستگاه خرمنکوب بادام زمینی اضافه کرد: تعداد ۸ واحد کارخانه فرآوری بادام زمینی در آستانه با ظرفیت هر کدام در سال ۱۵۰۰ تن فعالیت دارند و تعداد کارگاه های سنتی بادام در آستانه نیز ۲۰۰ واحد است.

درجانی در ادامه فعال نمودن بخش خصوصی در زمینه خالص سازی توده های ارقام بادام زمینی و تولید بذر، راه اندازی دفتر فعالیت های تحقیقاتی بادام زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه را از جمله اقدامات انجام گرفته برای کشت و کار این محصول برشمرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید