Iranian Agriculture News Agency

توصیه شماره ۳: جوانه دار نمودن بذر (خزانه گیری – جوانه دار بذر)

توصیه‌های فنی زراعت برنج

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان به کشاورزان عزیز توصیه کرد: بذر برای جوانه زدن مجموعاً نیاز به ۱۰۰ درجه سانتی­گراد حرارت دارد، که باید در مدت زمان ۲ تا ۳ روز دریافت کند. به همین منظور باید روی بذر پوشش مناسب قرار داده یا اینکه در گرمخانه نگهداری تا گرمای مناسب تامین شود.

اکبرزاده افزود: درجه حرارت مناسب برای جوانه زنی ۳۵-۳۰ درجه سانتیگراد بوده و در دمای ۴۱ درجه سانتیگراد عمل جوانه زنی متوقف می شود. برای بهتر جوانه زدن بذر ضرورت دارد، که در داخل هر کیسه ۶۰ کیلویی حدود ۳۰-۲۰ کیلوگرم بذر ریخته شده تا جابجایی درون کیسه به راحتی صورت گیرد.

به گفته او، روزی دوبار آب ولرم (کمتر از ۳۷ درجه سانتی­گراد) بر روی کیسه ها پاشیده و به آهستگی کیسه ها را حرکت داده تا باعث تامین اکسیژن و تامین گرمای یکنواخت برای بذور گردد.

اکبرزاده ادامه داد: بذرها پس از ۴-۳ روز جوانه دار شده و آماده بذرپاشی می‌شوند. طول مناسب جوانه های ریشه (ریشه چه) در این هنگام باید حدود ۲-۱ میلیمتر باشند.

وی تأکید کرد: آغشته کردن بذور با محلول حاوی کود بیولوژیک (باکتری‌هایی مانند ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و ...) قبل از انتقال به خزانه توصیه می‌‌شود. این باکتری‌ها به عنوان محرکهای رشد به وسیله مکانیسم های مختلف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم رشد گیاهان را افزایش می دهند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید