Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گفت: برای شماره گذاری تراکتورهای مستعمل کشاورزی تاکنون 1580 پرونده به سازمان جهاد کشاورزی ارسال و با هماهنگی راهنمایی و رانندگی استان،مورد بازدید قرار گرفت که منجر به صدور و نصب 812 مورد پلاک شده است.

صدور و نصب 812 پلاک تراکتور مستعمل در استان گیلان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان گیلان، رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گفت: برای شماره گذاری تراکتورهای مستعمل کشاورزی تاکنون 1580 پرونده به سازمان جهاد کشاورزی ارسال و با هماهنگی راهنمایی و رانندگی استان،مورد بازدید قرار گرفت که منجر به صدور و نصب 812 مورد پلاک شده است.

کامیاب با اعلام این خبر اظهار کرد: شماره گذاری تراکتورهای مستعمل کشاورزی از اواخر سال 1393 در استان گیلان آغاز شد و کماکان ادامه دارد.

 وی با اشاره به اینکه این فعالیت در طول این مدت با فراز و فرودهایی مواجه بوده بیان کرد: این فراز و فرودها ناشی از برخی مسائل جانبی از قبیل نوسانات نرخ بیمه، جرایم نداشتن بیمه شخص ثالث و  از این دست مشکل ها بوده است.

رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی بعمل آمده با رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی استان پیش بینی می شود تا اواسط سال 1399، کار پلاک گذاری تراکتورهای مستعمل کشاورزی در استان گیلان به اتمام برسد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید