Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان:

نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان راه اندازی می شود.

نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهرستان مراوه تپه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان گلستان، مهاجر با اعلام این خبر افزود: راه اندازی و ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی از برنامه های سازمان جهادکشاورزی استان و به منظور واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیردولتی و همچنین برای تسهیل کارهای کشاورزان و ارائه خدمات بهتر به آنان است.

وی اضافه کرد: این مراکز کانون های ارائه تمامی خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز مردم در بخش کشاورزی، فرصت های سرمایه گذاری، روش های تامین مالی پروژه ها، معرفی و ترویج فن آوری ها و نهاده های کشاورزی، مشاوره های تخصصی و  ...  به  صورت "خصوصی و خود اتکا" هستند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید