Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان:

عبدالغفار تخله معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: دامداران و مرغداران با توجه به بروز سرمای شدید در استان و مشکلات ایجاد شده، بدر بارگیری و ارسال مرغ هماهنگی لازم بین مبداء و مقصد را بطور کامل انجام دهند.

ضرورت افزایش توجه دامدارایی‌ و مرغداریی‌ها به بروز سرمای شدید

به گزارش خبرنگار ایانا در استان گلستان‏، عبدالغفار تخله معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به بروز سرمای شدید در استان و مشکلات ایجاد شده در این زمینه، گفت: دامداران و مرغداران استان باید در بارگیری و ارسال مرغ هماهنگی لازم بین مبداء و مقصد را بطور کامل انجام دهند.

وی افزود: باید اقدامات ضروری در جهت جلوگیری از یخ زدگی لوله‌های آب و پمپهای آب انجام دهند و نسبت به  به عایق بندی لوله های آب، گاز و گازوئیل نیز اقدام کنند.

تخله با تاکید بر تهیه گازوئیل مورد نیاز برای مدت سرما، ادامه داد:همچنین دامداران و مرغداران استان گلستان باید نسبت به کنترل ژنراتور برق اظطراری و سایر وسایل برقی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: مرغداران و دامداران باید با عایق بندی منابع آب از یخ زدگی آب منابع اقدام نکنند و خرید قطعات و لوازم ضروری (شارژ انبار فنی) را انجام دهند و هیترها(سیستم گرمایشی) را سرویس کرده و از صحت کار آنها اطمینان لازم را بدست آورند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: دامداران و مرغداران باید هنگام قطع برق استفاده از وسایل گرم کننده کمکی، ذخیره سازی و جایگزینی سوخت دوم پیش بینی شود و ترتیبی اتخاذ شود که تهویه سالن فدای افزایش درجه حرارت سالن و یا برعکس نشود.

وی ادامه داد: همچنین باید منافذی که محل ورود هوای سرد به سالن ها است، به‌خصوص درب اصلی ورودی سالن، ورودیهای هوای تابستانه(راهرو های کولینگ)، اینلت ها و اطراف فن ها را شناسایی و جهت مسدود کردن منافذ اقدام کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید