Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد:

ایانا-کشاورزی: در گرایش‌های زراعت در پنج سال گذشته توجه ویژه‌ای به بحث بهره‌وری آب شده است. به طوری که در گزینش‌های سازمان، میزان مصرف آب در گرایش زراعت به عنوان یک گزینه برای امتیاز دادن مد نظر بوده. همچنین در گرایش باغبانی توجه به کشت مکانیزه نیز جزو اولویت‌ها بوده.

توجه ویژه به بهره‌وری آب در 5 سال گذشته

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی در مراسم سی و سومین دوره انتخابات معرفی نمونه‌های ملی بخش کشاورزی گفت: «در 10 سال اخیر اتفاقات خوبی در گسترش بازه انتخاب‌های ستاد انتخاباتی نمونه‌های برتر ملی بخش کشاورزی افتاده است. این ستاد طی پنج سال اخیر سعی کرده تا اهداف خود را مطابق به سیاست‌های بخش کشاورزی پیش ببرد.از این رو طبق آمار در سال ۱۳۹۲ ما تنها ۵۸ رشته برای شرکت در این رقابت ملی داشتیم و هم اکنون در سال ۹۷ تعداد موضوعات به ۱۵۸ رشته رسیده. در پنج سال گذشته در زمینه زراعت و باغبانی که از گرایش‌های قدیمی این رقابت است از رشد دو برابر  برخوردار شده‌ایم. همچنین در گرایش‌های صنایع تبدیلی، بازرگانی، جنگل و مرتع، دام و طیور، شیلات و آبزیان، رشد پنج برابری را داریم.»

به گزارش ایانا، کاظم خاوازی با اشاره به اینکه در گذشته توجه ویژه‌ای به بحث آب نمی‌شد٬ ادامه داد: «در گرایش‌های زراعت در پنج سال گذشته توجه ویژه‌ای به بحث بهره‌وری آب شده است. به طوری که در گزینش‌های سازمان، میزان مصرف آب در گرایش زراعت به عنوان یک گزینه برای امتیاز دادن مد نظر بوده. همچنین در گرایش باغبانی توجه به کشت مکانیزه نیز جزو اولویت‌ها بوده.»

او افزود: «گرایش‌های مورد نظر برای شرکت در رقابت بسیار گسترده شده، برای نمونه در بحث شیلات بخش‌های پرورش ماهی زینتی، پرورش میگو در قفس، پرورش ماهی در قفس و... را داریم که در سال‌های گذشته این موضوعات وجود نداشت. همچنین در بخش باغبانی نیز گیاهان دارویی و پرورش قارچ وجود نداشت که هم اکنون این دو بخش را نیز داریم. در تحولاتی که طی پنج سال اخیر رخ داد، موضوع منابع طبیعی نیز در بحث تولید نهال بسیار مورد توجه قرار گرفت و سعی شد پروژه‌ها مطابق و همگام با ستادهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی باشد.»

خاوازی ادامه داد: «در این رقابت بحث زنان روستایی و عشایری نیز گنجانده شد، چرا که نباید بحث اشتغال خانگی زنان، صندوق زنان روستایی و عشایر را نادیده گرفت. لازم به تاکید است که در بعضی از استان‌ها در شرایط اقلیمی خاصی قرار دارند. بنابراین لازم دیدیم که بر روی ارقام گندم برای کشت کار شود تا مطابق با وضعیت آب ‌و هوایی کشت شود و کمیت و کیفیت را در کنار هم داشته باشد.»

او افزود: «در گزینش‌ها سعی شده رعایت اصول فنی، بهداشت، حفظ محیط زیست و... مد نظر قرار بگیرد. همچنین اجازه داده شد تا استانهایی که از حد استاندارد عنوان شده برای گرایش‌های مختلف رقابت شرایط کمتری دارند نیز شرکت کنند.»

خاوازی در پایان عنوان کرد که حدود ۱۵۰۰ نفر داوطلب در این رقابت شرکت کردند که ۱۵۸ نفر در این دوره منتخب بخش کشاورزی شدند.

انتهای پیام