Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل تعاون روستایی کشور:

ایانا-کشاورزی: توسعه کشاورزی به خصوص از طریق تعاونی‌های روستایی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم و حتی تامین مالی بدهی محور و بانکی دارد.

توسعه کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است

اتحادیه‌های تعاون روستایی ایران و اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم پیوند محکمی برقرار کنند.

به گزارش ایانا، حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در همایش مشترک توسعه همکاری‌های کشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی و کشاورزی میان ایران و اتحادیه اروپا گفت: شبکه تعاونی روستایی ایران به سرمایه نیاز دارد و این سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم توسط تعاونی‌های اتحادیه اروپا و همچنین از طریق بانک‌ها قابل تامین است.

او اضافه کرد: توسعه کشاورزی به خصوص از طریق تعاونی‌های روستایی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم و حتی تامین مالی بدهی محور و بانکی دارد.

شیرزاد با اشاره به اینکه همکاری تعاونی‌های کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا در زمینه انتقال دانش فنی و همچنین بازار محصولات کشاورزی موثر است گفت: شبکه‌های تعاون روستایی ایران با پیوند با بازارهای جهانی و منطقه‌ای می‌تواند به توسعه ارتباطات تجاری و فناوری‌های نوین دست یابد.

مدیرعانمل تعاون روستایی توضیح داد: در حال حاضر ما تحت شدیدترین تحریم‌های دولت آمریکا قرار داریم و دولت ترامپ عقیده دارد با این تحریم‌های ظالمانه می‌تواند به اقتصاد ایران ضربه بزند، اما ما کشوری هستیم که در بزنگاه‌های تاریخی نقش حیاتی خود را ایفا می کنیم.

او با اشاره به اینکه استانداردهای نو، کدکس، زنجیره تولید غذا، بهداشت مواد غذایی و توسعه بازار از زمینه‌های مهم همکاری میان اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا است گفت: شبکه تعاونی روستایی ایران ظرفیت‌های بالایی برای همکاری با اتحادیه اروپا به منظور جبران خلاءهای کشاورزی و غذا را دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید