Iranian Agriculture News Agency

در شش ماهه نخست سال 97 رخ داد

ایانا-کشاورزی: این کاهش هم در مقدار وزنی و در ارزش کودهای وارداتی قابل مشاهده است در مجموع کل ارزش واردات کودهای شیمیایی بیش از 15 درصد (15.35 درصد) کاهش یافته است. در سال 96 میزان واردات کل کودهای وارداتی حدود 157 هزار و 388 تن به ارزش 86 میلیون و 290 هزار دلار بوده است. این در حالی است که مقدار کل واردات کودهای شیمیایی در شش ماهه نخست سال 97 با بیش از 34 درصد کاهش نسبت به سال گذشته (در همین مدت) به 103 هزار و 294 تن به ارزش 73 میلیون و 49 هزار دلار رسید است

کاهش 15 درصدی واردات کود شیمیایی

در سال‌های اخیر به خصوص پس از اینکه موضوع نوسان‌های ارزی، واردات کود بی‌کیفیت و هزار و یک چالشی که برای واردات کودهای شیمیایی به‌وجود آمد باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی (پتروشیمی‌ها) بیشتر به موضوع کودهای داخلی بپردازند. از طرف دیگر موضوع استاندارد کودهای موجود (چه وارداتی و چه تولید داخل) باعث شد کنترل ورود کودهای شیمیایی از هر جهت زیر ذره‌بین رفته‌ و «استاندارد» کودهای وارداتی و «میزان» واردات به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایانا، یکی از دلایل دقت در میزان واردات کودهای شیمیایی، تخصیص ارز دولتی و پس از آن میزان استفاده آن در زمان تولید و کشت محصولات بود. به هر حال واردات کودهای شیمیایی به دلیل اینکه جزو نهاده‌های کشاورزی به حساب می‌آید، در محاسبه قیمت تمام شده تولید، سلامت محصولات و... به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های واردات و تا حدود زیادی تامین و تولید کود در داخل، میزان واردات انواع کودهای شیمیایی کاهش یافته است.

این کاهش هم در مقدار وزنی و در ارزش کودهای وارداتی قابل مشاهده است در مجموع کل ارزش واردات کودهای شیمیایی بیش از 15 درصد (15.35 درصد) کاهش یافته است. در سال 96 میزان واردات کل کودهای وارداتی حدود 157 هزار و 388 تن به ارزش 86 میلیون و 290 هزار دلار بوده است. این در حالی است که مقدار کل واردات کودهای شیمیایی در شش ماهه نخست سال 97 با بیش از 34 درصد کاهش نسبت به سال گذشته (در همین مدت) به 103 هزار و 294 تن به ارزش 73 میلیون و 49 هزار دلار رسید است.  

کودهای شیمیایی در چهار گروه کلی و 26 قلم کالا خلاصه شده که این تعداد، سه قلم بیشترین میزان کاهش (یعنی بیش از 50 درصد) را داشته است. کود اوره به صورت محلول در آب با 87.57 درصد کاهش از 855 میلیون دلار در سال 96 به حدود 106 میلیون دلار در سال 97 رسیده است. پس از آن کودهای شیمیایی یا معدنی دارای نیترات‌ها و فسفات‌ها با 83.05 درصد کاهش ارزش از 994 میلیون دلار در سال 96 به حدود 168 میلیون دلار در سال 97 رسیده است. رتبه سوم کاهش میزان واردات نیز مربوط به کودهای میکرو معدنی غیر مذکور است که واردات آن در سال 96 حدود دو میلیون و 162 هزار دلار بوده که با بیش از 50 درصد کاهش به یک میلیون و 73 هزار دلار در سال 97 رسیده است.

 

 

میزان واردات کود شیمیایی در شش ماهه نخست سال 97

عنوان

ارزش سال 97

ارزش سال 96

درصد تغییرات97 به 96

کودهای معدنی یا شیمیایی فسفاته و پتاسیم

33078.05

26977.87

22.61

کودهای معدنی یا شیمیایی دارای عناصر حاصل‌خیز کننده ازت، فسفات، پتاسیم و سایر کودها

29664.16

2816.82

5.28

کودهای حیوانی یا نباتی

2593.39

2254.59

15.03

سایر کودهای معدنی و شیمیایی

6041.62

7524.12

(19.7)

کل واردات

73049.11

86290.5

(15.35)

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید