Iranian Agriculture News Agency

در 14 سال اخیر رخ داد

ایانا-کشاورزی: سموم شیمیایی تولید شده در سال 1395، حدود 982 تن بوده که شامل حشره‌کش، انواع گرانول‌ها (دیازینون و ریجنت گرانول و روغن امولسیون شونده) فقط از محل تولیدات داخلی و در مجتمع شیمیایی آبیک تأمین شده است. میزان فروش انواع سموم شیمیایی در سال 1394، 997 تن و در سال 1395 میزان یک هزارو 241 تن بـوده که افزایش 24.5 درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش مصرف کودشیمیایی در بخش کشاورزی

حمایت از تولید محصول کشاورزی بخش مهمی از روند تولید را به خود اختصاص می‌دهد، چراکه این بخش نهاده‌ها تولید کشاورزی از جمله کود، سم، بذر، بذر اصلاح شده و... را پشتیبانی می‌کند. 

البته به غیر از تامین این نهاده‌ها تا حدودی میزان مصرف را پایش و کنترل می‌کند به همین دلیل (و با کمک بخش‌های دیگر) روند مصرف و فروش کودهای شیمیایی با کاهش روبه‌رو بوده هرچند که میزان سطح زیر کشت و برداشت محصول در واحد سطح با افزایش مواجه شده است.

به گزارش ایانا، کاهش مصرف کودهای شیمیایی با توجه به پیگیری بخش‌ها مختلف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی و مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی استفاده از کود به خصوص کودهای شیمیایی هم مشخص و با برنامه شد و هم مکانیزه شدن بخش‌های مختلف روند کشت و حتی کوددهی، مصرف کود شیمیایی را بهینه، هدفمند و کاهش داد.  

گزارش معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز نشان می‌دهد که مصرف کود شیمیایی در سال‌های اخیر (از سال 81 تا 94) با وجود نوسان در مقاطع مختلف روند نزولی داشته و از 2755 هزارتن در سال 81 به حدود 1827 در سال 94 رسید است. در سال 95 نیز این روند با توجه به میزان برداشت در سطح زیر کشت که در بسیاری از اقلام به خصوص در اقلام تولیدات اساسی و استراتژیک (گندم، دانه‌های روغنی، چغندر و...) افزایش وجود داشته است.

 

روند توزیع انواع کودهای شیمیایی

البته در مورد سال 95 کمی بیشتر و به تفکیک آمار وجود دارد افزایش قابل توجهی (حدود 56 هزار تن) وجود ندارد. میزان فروش انواع کود شیمیایی در سال 1395، یک میلیون و 883 هزار و 353 تن (1883 هزار تن) شامل انـواع کودهای ازته، فسـفاته، پتاسه و کامل ماکرو است که بخش عمده آن مربوط به کودهای ازته (74 درصد) بوده است.

سموم شیمیایی تولید شده در سال 1395، حدود 982 تن بوده که شامل حشره‌کش، انواع گرانول‌ها (دیازینون و ریجنت گرانول و روغن امولسیون شونده) فقط از محل تولیدات داخلی و در مجتمع شیمیایی آبیک تأمین شده است. میزان فروش انواع سموم شیمیایی در سال 1394، 997 تن و در سال 1395 میزان یک هزار و 241 تن بـوده که افزایش 24.5 درصدی را نشان می‌دهد.

بین استان‌های مصرف کننده کود پنج رتبه نخست مصرف کودهای شیمیایی در سال 95 به ترتیب استان مربوط به خوزستان (267 هزارو 220 تن)، استان گلستان (152 هزار و 787 تن)، خراسان رضوی (144 هزارو 729 تن)، فارس (138 هزارو 263 تن) و مازندران (110 هزارو 439 تن) بوده است.   

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید