Iranian Agriculture News Agency

با 11 میلیون و 519 هزار تن رقم خورد؛

ایانا-کشاورزی: در سال 1396، بالغ بر 8.87 میلیون تن گندم داخلی از کشاورزان خریداری شده، این در حالیست که این مهم در سال جاری تا پایان مرداد 1397 بالغ بر 8.09 میلیون تن از کشاورزان خریداری شده است.

ثبت رکورد خرید گندم در سال 95

خرید بیش از 11 میلیون و 519 هزار تن گندم در سال 95، این سال را رکوردار برداشت و خرید گندم در کشور کرد. در سال های اخیر، روند تولید گندم در کشور روندی در جهت خودکفایی تولید و بی‌نیازی به واردات بوده است. اتفاقی که در سال‌های اخیر توانست کشور را به هدف تامین امنیت غذایی نزدیک کند.

به گزارش ایانا، براساس گزارش عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران، در سال 1396، بالغ بر 8.87 میلیون تن گندم داخلی از کشاورزان خریداری شده، این در حالیست که این مهم در سال جاری تا پایان مرداد 1397 بالغ بر 8.09 میلیون تن از کشاورزان خریداری شده است.

 

مقدار و ارزش خرید گندم داخلی توسط دولت در سال‌های 1390 لغایت پایان 

سال

مقدار (هزارتن )

ارزش (میلیارد ریال )

پایان مرداد 1397

7 .8091

107305.9

1396

8870.6

115920.4

1395

‌11519.7

147092.2

1394

8082.3

94099.3

1393

6717.7

71238.6

1392

4822

39103.9

1391

2045

8817

1390

5382.6

19180.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار و ارزش خرید گندم

در سال 1396، کل میزان فروش گندم در کشور برای مصارف نانوایی و مصارف صنف و صنعت و واحدهای نانوایی آزادپز، بالغ بر 10.9 میلیون تن گزارش شده است که از این مقدار بالغ بر 9.4 میلیون تن برای مصارف نانوایی (یارانه‌ای 6650 ریالی و 9000 ریالی ) و کمی بیش از 1.6 میلیون تن برای مصارف صنف و صنعت و مصارف نانوایی آزادپز، بوده. این در حالی است که عملکرد میزان فروش گندم در پایان مرداد 1397 بالغ بر 4.3  میلیون تن (  3.7  میلیون تن برای مصارف نانوایی و  651  هزار تن برای مصارف صنف و صنعت ) بوده است.

 

مقدار فروش گندم برحسب نوع مصرف در سال‌های 1390 لغایت پایان مرداد 1397

نوع مصرف

پایان مرداد 1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

جمع

4389.5

10982.9

8955

7465.7

8930.2

9051.9

7400

8816.7

مصارف نانوایی

(یارانه‌ای و 9000 ریالی)

3738.5

9367.4

7242

7465.7

8930.2

9051.9

7372.5

8130.9

مصارف صنف و صنعت

(‌به علاوه مصارف واحدهای نانوایی آزادپز‌)

651

1615.5

1713

0

0

0

27.5

685.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * فروش گندم برای مصارف صنف و صنعت از طریق بورس

 

مصارف گندم

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید