Iranian Agriculture News Agency

گزارش ایانا از پروژه‌های کشاورزی از اعتبارات صندوق توسعه ملی

ایانا-کشاورزی: برطبق آمار ارایه شده توسط صندوق توسعه ملی، مجموع تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت شده به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش آب و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی، مبالغ آماده پرداخت در سال 1397 (از محل بند الف ماده 52 قانون الحاق 2) بیش از 19 هزار و 600 میلیارد تومان است.

 سهم 19600میلیارد تومانی کشاورزی برای سال 97

فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی، به دورانی برمی‌گردد که پروژه حساب ذخیره ارزی به بن‌بست خورد و قرار شد این صندوق قلکی باشد برای ذخیره مازاد درآمدهای نفتی. تا پیش از سال 89 همواره درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به سادگی در اختیار دولت‌ها قرار می‌گرفت. چنین سیاست اشتباهی باعث می‌شد، درآمدهای حاصل از این ثروت ملی بدون برنامه حساب شده‌ تمام و کمال صرف هزینه‌های عمومی و جاری شود. براین اساس در سال 87 مصوبه ای از سوی رهبر انقلاب صادر شد و سیاست‌های استفاده از درآمدهای نفتی را از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی تغییر داد.

به گزارش گروه کشاورزی ایانا، غریب به هشت سال است که صندوق توسعه ملی با طی کردن فراز و نشیب‌های زیادی توانسته سروسامانی به ذخایر ارزی خود بدهد. اعتبارات این صندوق در قالب اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، تسهیلات ارزی جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت از بخش‌های آب و کشاورزی و...ارائه می‌شود. با توجه به موارد عنوان شده تسهیلات صندوق عمدتا به صورت ارزی و از طریق بانک‌های کشور است، اما برای حمایت از بخش کشاورزی تسهیلات ریالی و ارزی به پروژه‌های این حوزه اختصاص داده می‌شود.

تسهیلات، 19600میلیارد تومانی

برطبق آمار ارایه شده توسط صندوق توسعه ملی، مجموع تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت شده به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش آب و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی، مبالغ آماده پرداخت در سال 1397 (از محل بند الف ماده 52 قانون الحاق 2) بیش از 19 هزار و 600 میلیارد تومان است.  

همچنین مجموع اعتبار اختصاص داده شده به طرح‌های راهبردی مدیریت آب کشاورزی، از مجل منابه صندوق توسعه ملی، بیش از 13 میلیارد دلار بوده است.

 

جدول مجموع اعتبارات اختصاص داده شده به " طرح‌های راهبردی مدیریت آب کشاورزی" از محل منابع صندوق توسعه ملی

ردیف

شرح

مبلغ میلیون (دلار)

1

مهار و تنظیم آبهای مرزی کشور و ایجاد شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی متناظر آنها

8000

2

ایجاد شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام

1500

3

انتقال آب کشاورزی با لوله برای 46000هکتار از اراضی دشت سیستان

500

4

آبرسانی به روستاها (موضوع بند (ح)تبصره (5)قانون بودجه سال 1394 کل کشور)

500

5

ایجاد طرح‌های آبیاری تحت فشار توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی ( موضوع بند (د) تبصره(4) قانون بودجه سال 1395کل کشور)

500

6

طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه‌های نوین آبیاری( موضوع بند (الف) تبصره(4)قانون بودجه سال 1396 کل کشور)

300

7

طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن ( موضوع بند(الف)تبصره(4) قانون بودجه سال 1396 کل کشور)

300

8

تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به46000هزار هکتار اراضی دشت سیستان( موضوع بند(ه) تبصره (4) قانون بودجه سال 1397کل کشور)

350

9

طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن ( موضوع جز(5) بند(د) تبصره(4) قانون بودجه سال 1397 کل کشور)

300

10

آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده ( 38) قانون برنامه ششم توسعه( موضوع جز(6) بند(د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1397کل کشور)

200

11

تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش آب توسط بخش خصوصی و تعاونی

570

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         جمع: کل بیش از 13 میلیارد دلار

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید