Iranian Agriculture News Agency

آزمایش ارزان خاک برای کشاورزان

تولید کنندگان محصولات کشاورزی گاهی با چالش هایی روبه رو می شوند که به اعماق خاک مربوط است. آن ها نیاز به پاسخ هایی دارند که بتوانند به خاک آن محیط کمک کنند. یک حسگر قابل حمل مخصوص زمین بسیار آسان تر و کارآمد تر از روش های موجود می تواند به طور دقیق میزان مواد معدنی درون خاک را اندازه گیری کند. تیم پژوهش ازجمله یک دانش آموز دوره متوسطه و پدر دانشمندش می توانند این را اثبات کنند.

چالش های تولید کنندگان محصولات کشاورزی در برابر خاک قلیایی

تولید کنندگان محصولات کشاورزی گاهی با چالش هایی روبه رو می شوند که به اعماق خاک مربوط است. آن ها نیاز به پاسخ هایی دارند که بتوانند به خاک آن محیط کمک کنند. یک حسگر قابل حمل مخصوص زمین بسیار آسان تر و کارآمد تر از روش های موجود می تواند به طور دقیق میزان مواد معدنی درون خاک را اندازه گیری کند. تیم پژوهش ازجمله یک دانش آموز دوره متوسطه و پدر دانشمندش می توانند این را اثبات کنند.

به گزارش ایانا از سایت "یوراکلرت"، کلسیم مانند سایر مواد معدنی برای رشد گیاهان سالم ضروری است. با این حال، کلسیم زیادی - به ویژه در شکل کلسیم کربنات- اگر در خاک به وجود آید می تواند مشکلاتی ایجاد کند.

دیوید ویندورف توضیح می دهد "کلسیم کربنات اساسا نوعی نمک است. این ماده بعد از وقوع بارندگی در آب حل می شود و درون خاک نفوذ می کند". ویندورف در دانشکده علوم گیاهی و خاک دانشگاه تکنولوژی تگزاس است.

یکی از منابع اصلی کلسیم سنگ آهک است. در سطوح پایین، کلسیم توده هایی از رشته های باریک یا کوچک سفید در خاک ایجاد می کند. با این حال، در موارد حاد کلسیم می تواند در واقع کل منطقه زیر خاک را بپوشاند. این سطح سخت می تواند توانایی ریشه های گیاه و محصولات کشاورزی را برای رشد محدود کند. به دست آوردن این اطلاعات برای کشاورزان و دانشمندان خاک برای حل کردن مشکلات درون زمین های کشاورزی بسیار مهم است.

به طور سنتی، دانشمندان خاک از مهارت خود برای نگاه کردن به خاک و تعیین میزان کلسیم به شکل دیداری استفاده می کنند. تکنیک های مبتنی بر آزمایشگاه نیز وجود دارد که بسیار دقیق است اما آن ها قابل حمل نیستند. این پژوهشگران می خواستند ببینند که آیا دستگاه اشعه ایکس قابل حمل- به نام PXRF ، طیف سنج شب نمای قابل حمل اشعه ایکس- بهتر خواهد بود یا نه.

بر مبنای مقایسه آن ها، این پژوهشگران دریافتند که در واقع این دستگاه برای اندازه گیری کلسیم درون خاک کشاورزی روش خوبی است. این دستگاه می تواند داده هایی در مورد حدود ۲۰ عنصر متفاوت را فراهم کند؛ همه این ها در ۶۰ ثانیه .

این می تواند یک مزیت بزرگ برای دانشمندان خاک که در زمین های کشاورزی کار می کنند باشد. این روش همچنین می تواند به دانشمندان و کشاورزان در توسعه سرزمین هایی کمک کند که در آن جا نیازی به آزمایش های گران قیمت آزمایشگاهی یا به مهارت برای ارزیابی دیداری خاک نباشد.

ویندورف توضیح می دهد "ما از انجام دادن این کار به شیوه ارزیابی های سنتی دفاع نمی کنیم. ما به سادگی جریان داده های جدیدی فراهم کردیم تا به دانشمندان خاک کمک کند میزان کربنات را در خاک ارزیابی کنند". "اساسا PXRF یک وسیله دیگر در کمربند ابزار دانشمندان مدرن خاک است، اما این به هیچ وجه تنها ابزار این کار نیست".

دختر ویندورف نیز بخشی از این پژوهش بود. این مطالعه برای کامیل راهی برای گسترده کردن علایق علمی خود در مدرسه و انجام تحقیقات واقعی است. او نمونه های خاک را اسکن و سپس به پدر خود کمک کرد تا آزمایش را در آزمایشگاه انجام دهد. او همچنین به محاسبه آمار خلاصه شده و نوشتن مقاله کمک کرد.

ویندورف می گوید: "من امیدوارم پروژه ای شبیه این بتواند به دانش آموزان در سن او انگیزه بدهد تا در تحقیق های علمی واقعی مشارکت کنند. در حقیقت آن ها آینده ای هستند که کشور ما را در خط مقدم نوآوری های علمی نگه می دارند".

مترجم: بهاران پدرام

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید