Iranian Agriculture News Agency

کارآفرینان زن افغان برای حمایت از خانواده، به پرورش و تولید عسل به عنوان منبع درآمد روی آورده اند.

زنبورداری به زنان افغان و خانواده هایشان کمک کرده است/ مارزیا: رییس خودم هستم/ برای دخترم می توانم شکلات بخرم

کارآفرینان زن افغان برای حمایت از خانواده، به پرورش و تولید عسل به عنوان منبع درآمد روی آورده اند.

به گزارش ایانا از سایت "د مایگرینت پروجکت"، با پشتیبانی شماری از سازمان های غیردولتی و کمک های خارجی، چهار تعاونی پرورش زنبور عسل در ولایت بامیان افغانستان ایجاد شده است؛ به طوری که این اقدام بیش از 400 فرصت شغلی ایجاد کرده که تقریبا نیمی از افراد را زنان تشکیل می دهند.

در سال 2012 وزارت کشاورزی، ترویج پرورش زنبورداری را آغاز کرد و به منظور احیای این بخش پروژه هایی انجام شده، به طوری که در حال حاضر چهار تعاونی 14 تن عسل در سال تولید می کنند.

جمیلا، مادربزرگی که تنها زندگی می کند و فرزندانش خانه را ترک کرده اند، یک سال پیش پرورش زنبور عسل را آغاز کرد و اولین کلنی اش را از همسایه اش گرفت. وی با افتخار می گوید: "برای خودم درآمد ایجاد کرده ام. هر کیلو عسل، 800 افغانی (واحد پول افغانستان) در بامیان و 1000 افغانی در کابل برای من درآمد دارد." جمیلا با داشتن یک کندو، اکنون می تواند از خودش حمایت کند.

جمیلا اضافه می کند: "من برای دیدن دخترم ، می توانم پول اتوبوس را بپردازم و یا برای دخترم شکلات بخرم."

زنبوردار زن دیگر، مارزیا، هنگامی که شوهرش در سال 2000 توسط طالبان کشته شد، تولید عسل را به عنوان منبع درآمد برگزید، او اکنون چهار کندو دارد.

مارزیا توضیح می دهد: "با عسل می توانم از خانواده ام حمایت کنم، من رئیس خودم هستم."

پرورش زنبورداری یک راه حل کسب و کار پایدار برای افغان ها فراهم می کند و در عین حال کاری جذاب برای زنان افغان به شمار می رود. عبدالوهاب محمدی، یکی از مقامات کشاورزی استان گفت: "این باور که زنان می تواننداز خانواده حمایت کنند، در جامعه پذیرفته شده است و با مشاهده موفقیت ها ، افراد بیشتری مشتاق خواهند شد."

ترجمه: فرحناز سپهری

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید