Iranian Agriculture News Agency

رئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال:

بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برخی از وظایف غیرحاکمیتی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ازجمله مشارکت در فرآیند صدور مجوز تولیدات کشت بافتی به انجمن کشت بافت گیاهی ایران واگذار می‌شود.

محصولات بذر و نهال با کیفیت، برند مشترک می‌گیرند

بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از وظایف غیرحاکمیتی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ازجمله مشارکت در فرآیند صدور مجوز تولیدات کشت بافتی به انجمن کشت بافت گیاهی ایران واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال با اعلام این خبر گفت: برای تولید بذر یا نهال گواهی‌شده مراحل مختلفی طی می‌شود، در نخستین قدم بنگاه اقتصادی تولیدکننده بذر و نهال باید مجوز تولید دریافت کند و سپس تولیدات آن نیز تحت نظارت مؤسسه تولید و عرضه خواهند شد.

محمدحسن عصاره افزود: برای صدور مجوز صلاحیت بنگاه اقتصادی تولید بذر و نهال، مؤسسه از توان انجمن به‌عنوان یک واحد صنفی استفاده خواهد کرد، اما صدور گواهی‌های لازم برای عرضه تولیدات به بازار همچنان با مؤسسه است.

وی اضافه کرد: همچنین در تدوین استانداردهای تولید محصولات کشت بافت و تهیه دستورالعمل‌های فنی از انجمن کشت بافت استفاده می‌شود.

رئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال با تأکید بر اینکه با توجه به تنوع محصولات تعریف و تدوین استانداردها، کار بسیار بزرگی است، ادامه داد: استفاده از بخش خصوصی و انجمن در تعریف استانداردهای محصولات، می‌تواند کمک بزرگی به مؤسسه باشد و به کارها سرعت بخشد.

عصاره مسئله "برندسازی" را از اقدامات مشترک مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال و انجمن کشت بافت ایران عنوان کرد و یادآور شد: در دنیا ارزش برندها یک ارزش اقتصادی فوق‌العاده است به همین دلیل تعریف برند مشترک بین مؤسسه و انجمن در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: برخی از وظایف مؤسسه وظایف حکومتی و مصوب مجلس است که قابل واگذاری نیست، این وظایف در تمام دنیا توسط دولت‌ها اجرا می‌شود، اما در دل این قوانین و آیین‌نامه‌ها قسمت‌هایی وجود دارد که می‌توان آن را برای اجرای بهتر امور، به بخش خصوصی واگذار کرد.

مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی هر بخش از حوزه فعالیت‌هایش که قابل واگذاری باشد را به تدریج به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد./

G-951102-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید