Iranian Agriculture News Agency

فردا به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و وزیر سرمایه گذاری قزاقستان برگزار می شود:

جلسه مقدماتی و نهایی این اجلاس در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به ریاست محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و ژنیس کاسیم بک وزیر سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان که ریاست کمیسیون مشترک را نیز بر عهده دارند، برگزار خواهد شد.

پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قزاقستان

پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان روزهای شنه و یکشنبه هفته آینده در تهران برگزار می شود.

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ژنیس کاسیم بک وزیر سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان در راس یک هیات بلند مرتبه 50 نفره متشکل از بخش های دولتی و شرکت های خصوصی به منظور برگزاری پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی دو کشور روز شنبه 20 آذر ماه به ایران سفر می کند.
جلسه مقدماتی و نهایی این اجلاس در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به ریاست محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و ژنیس کاسیم بک وزیر سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان که ریاست کمیسیون مشترک را نیز بر عهده دارند، برگزار خواهد شد.
در این اجلاس علاوه بر طرح و بررسی اولویت های دو کشور مسائل و مشکلات بر سر راه اجرای توافقات پیشین و همچنین نهایی سازی اسناد در دستور کار دستگاه های اجرایی ایران و قزاقستان برای امضاء در سفر آینده و نزدیک رئیس جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید