Iranian Agriculture News Agency

از سوی معاون اول رییس جمهوری؛

معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اداره شرکت کشتیرانی و مرکز تحقیقات آرد و نان مربوط به بخش کشاورزی را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ کرد.


به

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی دولت با تصویب هیات وزیران، یک تبصره به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اضافه شد.
متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، موضوع تصویب نامه شماره 181557/ت49292هـ مورخ 1392.12.06 و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره 77256/ت50478هـ مورخ 1393.07.08اضافه می شود:
تبصره 3- سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مرکز تحقیقات آرد و نان از شمول حکم تبصره (2) این ماده مستثنی است و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت جهاد کشاورزی در این موارد به وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می شود.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد./
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید