Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران منتشر کرد:

قیمت متوسط هر کیلوگرم آفتابگردان روغنی با رشد 42.1 درصدی نسبت به سال 93 به 25 هزار و 734 ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مرکز آمار ایران گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در سال 1394 را منتشر کرد.

در این بررسی آمده است: در سال 1394، در بخش غلات، متوسط قمیت هر کیلوگرم گندم با رشد 11.1 درصدی نسبت به سال قبل 11 هزار و 535 ریال، متوسط قیمت جو با افزایش سه درصدی هشت‌هزار و 822 ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد 11.7 درصدی 26 هزار و 418 ریال و متوسط قیمت ذرت دانه‌ای با افزایش 9.7 درصدی معادل 9 هزار و 383 بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم نخود با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 25 هزار و 110 ریال و قیمت عدس با رشد 25.8 درصدی به 36 هزار و 649 ریال رسید.

این گزارش می‌افزاید: در بخش دانه‌های روغنی، قیمت متوسط هر کیلوگرم آفتابگردان روغنی با رشد 42.1 درصدی نسبت به سال 93 به 25 هزار و 734 ریال و قیمت کلزا با افزایش 15 درصدی به 21 هزار و 692 ریال رسید.

همچنین در بخش محصولات لیفی، قیمت متوسط هر کیلوگرم پنبه (وش) 24 هزار و 424 ریال بوده است که افزایشی معادل 8.4 درصد نسبت به سال 93 داشته است.

در بخش محصولات جالیزی در سال 1394، متوسط قیمت هر کیلوگرم هندوانه سه‌هزار و 642، خربزه پنج‌هزار و 382 و خیار 11 هزار و 382 ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 3.1، 21.8 و 16.4 درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزیجات در سال 1394، متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی پنج‌هزار و 372 و هر کیلوگرم پیاز هفت‌هزار و 157 ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 33.9 و 7.4 درصد کاهش داشته است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی پنج هزار و 433 و هر کیلوگرم بادمجان 9 هزار و 48 ریال بوده که به ترتیب 13.7 و 23 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

این گزارش درباره بخش محصولات علوفه‌ای آورده است: متوسط قیمت هر کیلوگرم یونجه معادل هشت‌هزار و 77 و قیمت هر کیلوگرم شبدر خشک هفت‌هزار و 171 ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 28.4 و 19.4 درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار نیز متوسط قیمت هر کیلوگرم زردآلو به 35 هزار و 861 و قیمت هر کیلوگرم هلو به 26 هزار و 400 ریال رسید که به ترتب نسبت به سال قبل 4.3 درصد کاهش و 7.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب درختی 12 هزار و 808 ریال بوده که نسبت به سال قبل 15 درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور به 12 هزار و 458 ریال رسید که نسبت به سال قبل 13.9 درصد افزایش داشته است.


رشد 16 درصدی قیمت پرتقال در سال گذشته

در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم پرتقال با رشد 16.8 درصدی و قیمت نارنگی با رشد 17.2 درصدی نسبت به سال 93 به ترتیب به 14 هزار و 496 و 11 هزار و 100 ریال رسید.

در بخش دامداری سنتیف متوسط قیمت هر کیلوگرم گوسفند و بره زنده معادل 110 هزار و 90 ریالو هر کیلوگرم گاو پرواری زنده برابر 113 هزار و 886 ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 3.9 و 5.8 درصد افزایش داشته است.

این گزارش می‌افزاید: در بخش فرآورده‌های دامی سنتی در سال 1394، متوسط قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفند معادل 29 هزار و 318 ریال بوده که 20.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و قیمت هر کیلوگرم شیر گاو 11 هزار و 273 ریال بوده که نسبت به سال قبل 1.4 درصد افزایش داشته است.

همچنین در بخش هزینه خدمات ماشینی در سال 94، هزینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور یک میلیون و 48 هزار و 23 ریال و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور 992 هزار و 285 ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 7.7 و 45.6 درصد افزایش داشته است. به‌علاوه متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی 717 هزار و 393 ریال و دیسک زمین زراعی دیم 523 هزار و 192 ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 8.1 و 11 درصد رشد داشته است.


افزایش 20.2 درصدی دستمزد کارگر میوه‌چین در سالی که گذشت

این گزارش می‌افزاید: در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین مرد 453 هزار و 169 و دستمزد کارگر میوه‌چین زن 328 هزار و 187 ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 20.2 و 8.1 درصد افزایش داشته است و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 521 هزار و 253 ریال بوده که نسبت به سال 93 معادل 1.8 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد با 39.7 درصد افزایش و دستمزد کارگر زن با 1.5 درصد رشد نسبت به سال قبل به ترتیب به ارقام 456 هزار و 844 و 323 هزار و 886 ریال رسیده است./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید