Iranian Agriculture News Agency

آغاز استقرار فاز نخست نظام جامع فناوری اطلاعات در صندوق زنبورداری

استقرار بخش واریز اسناد حسابداری مالی نظام جامع فناوری اطلاعات در صندوق های حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور آغاز شد.

آغاز استقرار فاز نخست نظام جامع فناوری اطلاعات در صندوق زنبورداری

مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: استقرار بخش واریز اسناد حسابداری مالی نظام جامع فناوری اطلاعات در صندوق های حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور آغاز شد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علی قاسمی، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: با توجه به شروع پروژه طراحی، استقرار و پیاده سازی نظام جامع فناوری اطلاعات در شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، هم اکنون فاز نخست پروژه که مربوط به بخش واریز اسناد حسابداری مالی بود، کلید زده شد.

وی افزود: فاز نخست این پروژه در صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور آغاز شد و آموزش مقدماتی در روز دوشنبه 17 اسفندماه انجام پذیرفت .

مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: این آموزش با حضور نماینده شرکت مادرتخصصی، کارشناسان شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز، مدیرعامل و مسئول مالی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور انجام شد و هم اکنون امکان درج سند در نرم افزار جدید در این صندوق امکان پذیر شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید