Iranian Agriculture News Agency

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کرمان گفت: تهیه، توزیع و مصرف ترکیب ترکیب غیر مجاز تحت عنوان کلورو فایروفاس chloropyrfos تحت عنوان حشره کش و کنه کش ممنوع می باشد و با خاطیان برابر مقررات و موازین قانونی برخورد می شود.

تهیه و توزیع ترکیب غیر مجاز کلوروفایروفاس غیر مجاز  و ممنوع است

به گزارش خبرنگارایانا در استان کرمان، لری سرپرست مدیریت حفظ نباتات این سازمان گفت: با توجه به گزارشات واصله وزارت جهاد کشاورزی ترکیب غیر مجاز تحت عنوان کلورو فایروفاس chloropyrfos تحت عنوان حشره کش و کنه کش در بسته بندی یک لیتری با تاریخ تولید 23/06/2017 و تاریخ انقضا23/06/2020 ، در برخی مناطق کشور،  توزیع شده است.

وی افزود: وفق بررسی های بعمل آمده در مورد سوابق صدور مجوزهای تدارک آفت کش ها، عوامل دخیل در امر تدارک و توزیع ترکیب ذکر شده، فارغ از ضوابط فنی و قانونی حاکم بر موضوع و بدون اخذ مجوزهای مربوطه از این سازمان، مبادرت به تامین/تولید و توزیع آن کرده اند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید