Iranian Agriculture News Agency

رستگاری مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی این سازمان گفت: طی صد روزه دولت ًمردمی ً ، در زیر بخش های آب و خاک، امور اراضی، آبزیان، باغبانی، حفظ نباتات، دام و طیور، دامپزشکی، زراعت، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مکانیزاسیون 5312 نفر روز فعالیت ترویجی ، 20729 نفر روز فعالیت مشاوره ای، 213 نفر روز فعالیت مهارتی ، 618 نفر روز برگزاری کارگاه آموزشی برگزار که جمعاً 26872 نفر روز و 161232 نفر ساعت بهره مند شدند.

فعالیتهای هماهنگی  ترویج کشاورزی در صد روزه دولت مردمی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، وی گفت: پیگیری تخصیص اعتبارات ملی و استانی جهت تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی وتهیه برش شهرستانی وتخصیص اعتبار به شهرستان ها،هماهنگی جهت اخذ بحث کارشناسی و حضور کارشناسان در برنامه رادیویی و پخش    215    دقیقه برنامه رادیویی  نیز از دیگر اقدامات این مدیریت در صد روزه اخیر بوده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی ادامه داد: پیگیری و هماهنگی با کارشناسان در جهت برگزاری و اجرای 32 مورد برنامه آموزشی با موضوعات مختلف کشاورزی در استودیو کشاورز و پخش از شبکه برکت استانی و ایجاد سایت جامع الگویی وکانون یادگیری نیز از دیگر برنامه های این مدیریت بوده است .

وی گفت: همکاری در طرح  یاوران تولید  محققین معین در محصولات زراعی گندم ، کلزا ، ذرت ، خرما ، پسته ، گردو، ثبت اطلاعات بهره برداران در سامانه جامع پهنه بندی و تکمیل اطلاعات بهره برداران ، اطلاع رسانی در خصوص مخاطرات بخش کشاورزی واایجاد 2 مورد صندوق اعتبارات خرد محلی برای زنان روستایی در شهرستان ریگان و رفسنجان نیز اقداماتی بوده که در صد روز گذشته در این مدیریت صورت گرفته است

 

                                              

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید