Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور باغبانی این سازمان گفت: در 100 روز دولت سیزدهم این مدیریت در راستای توسعه و اصلاح باغات اقدامات شاخصی را انجام داده است.

عملکرد 100 روزه دولت سیزدهم در بخش باغبانی استان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، لطفعلی زاده افزود: اجرای پنج هزار هکتار اصلاح و توسعه باغات، برنامه ریزی جهت دریافت نهال یارانه دار در سطح استان، تمدید مجوز نهالستان های استان، دریافت لیبل جهت تولید نهال استاندارد در سال 1400 و پیگیری شناسه دار کردن نهال های تولیدی از جمله اقدامات این مدیریت طی 100 روز گذشته بوده است.

لطفعلی زاده تصریح کرد: اجرای پروژه تغذیه تلفیقی در باغات زیتون از دیگر اقدامات صد روزه بوده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی در خصوص تامین 1500 اصله نهال کشت بافتی خرمای مجول جهت کشت به صورت پایلوت در مناطق خرماخیز و کاشت 200 هکتار گیاهان داروئی هم از اقدامات مهم این مدیریت بوده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید