Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی این سازمان گفت: در صد روز گذشته کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات 250 میلیارد ریال اعتبار مصوب شد که بیش از 170 میلیارد ریال تخصیص یافته است و 15 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

عملکرد مدیریت آب و خاک استان کرمان در صد روز گذشته

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، کهنوجی تصریح کرد: همچنین در صد روز گذشته اجرای  عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی 12.5 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده و تا کنون بیش از 8 میلیارد ریال تخصیص یافته است و 20 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

کهنوجی اظهار داشت: همچنین کمکهای فنی واعتبار  آبیاری تحت فشار بیش از 1224 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده که تا کنون 131 میلیارد ریال به استان کرمان تخصیص یافته است و 340 هکتار اراضی در حال اجرای سیستم های نوین آبیاری هستند.

وی خاطر نشان کرد: به طرح های تجهیز و نوساز ی اراضی زیر سد مخزنی و بندهای انحرافی استان کرمان  27 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است که تا کنون قریب 23 میلیارد ریال تخصیص یافته است و 20 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید