Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان به مناسبت روز جهانی خاک گفت: استان کرمان سالانه حدود ۲۷۵ میلیون تن در سال در نتیجه فرسایش آبی و بادی از دست می دهد و باید مدنظر داشت که ارزش هر تن خاک حدود ۲۸ دلار می شود بنابراین سالانه حدود ۸ میلیارد دلار خاک در استان کرمان از دست می رود که البته در استان های کم بارش دیگر کشور نیز وضعیت این چنین است.

استان کرمان سالانه ۸ میلیارد دلار خاک از دست می دهد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، رجبی زاده به تشریح اهمیت خاک در حیات بشری پرداخت و گفت: خاک بستر تولید و تهیه غذا در ابعاد مختلف تلقی می شود.

وی ادامه داد: در جایی که خاک قابلیت کشت و کار داشته باشد می توانیم در آنجا کشاورزی را توسعه داد و همچنین در مکان هایی که خاک از وضعیت خوبی برخوردار هستند، پوشش مرتعی خوبی در بر دارد و خوراک دام را تامین می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان از اهمیت حفظ خاک سخن به میان آورد و اظهار کرد: در خصوص کمبود آب شاید بتوان از طرق مختلف راه حلی پیدا کرد اما راهکاری برای جبران تخریب خاک وجود ندارد زیرا بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ سال زمان نیاز است که یک سانتیمترمکعب خاک از سنگ مادر تولید و قابل زراعت و کشاورزی شود.

وی در ادامه میزان فرسایش خاک در ایران را چهار برابر میانگین جهانی اعلام کرد و به ایسنا گفت: در کشور ایران، فرسایش خاک از طریق یا آبی یا بادی در حال رخ دادن است، به طوری که میانگین سالانه فرسایش آبی حدود ۱۶ تن در هکتار و نرم فرسایش بادی سالانه حدود ۱۰ تن در هکتار است در حالی که میانگین جهانی چهار تن است.

رجبی زاده با بیان اینکه فرسایش بادی به دلیل کاهش پوشش گیاهی رخ می دهد، عنوان کرد: کرمان یک استان کم بارش است بنابراین پوشش مرتعی ما ضعیف است و این موضوع زمینه فرسایش بادی و حتی آبی را فراهم می کند و مطالعات چهار ساله علمی روی رویدادهای طوفان های شرق استان نشان داد که میزان فرسایش سالانه خاک در مناطق شرقی و مناطق مشابه این منطقه حدود ۴۰ تن در هکتار است که این یک زنگ هشدار تلقی می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان مطرح کرد: متاسفانه به دلیل برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی در استان و کشور باعث شده که به آب های شور برسیم به طوری که آبی که از چاه های استان کرمان برداشت می شود یا آب شور یا لب شور است و این آب به مرور خاک را شور می کند و در نتیجه با گذشت زمان زمین های کشاورزی به زمین های غیر قابل کشت تبدیل می شوند.

وی خطر شور شدن خاک در ایران و جهان را مشهود دانست و اظهار کرد: اگر بتوانیم جلوی شور شدن خاک را بگیریم، باردهی خاک را تقویت کرده ایم و یکی از راهکارها آن اجرای طرح های آبخیزداری است.

رجبی زاده افزود: از ۱۰.۵ میلیون هکتار حوضه های آبخیز شمال استان کرمان در حدود ۱.۵ میلیون هکتار آن طرح های آبخیزداری اجرا شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید