Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان گفت: از امروز با تأمین مناسب جوجه یکروزه گوشتی در کشور، محدودیت سقف استانی صدور مجوز جوجه ریزی حذف شده است.

حذف محدودیت سقف استانی صدور مجوز جوجه ریزی با تأمین مناسب جوجه یکروزه گوشتی در کشور

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان،علی باقری معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاوررزی استان کرمان افزود:  کلیه واحدهایی که از جوجه ریزی قبلی آنها ۸۰ روز گذشته باشد و مرغ زنده خود را به قیمت مصوب تحویل داده باشند می توانند نسبت به اخذ مجوز از سامانه اقدام نمایند.

باقری ادامه داد: جهت تأمین گوشت مرغ استان در ماه های پر مصرف آتی نسبت به جوجه ریزی مناسب در استان اقدام می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین جوجه وارداتی شرکت پشتیبانی و جوجه آرین بدون محدودیت ۸۰ روز از جوجه ریزی قبلی و صرفا با فاصله ۱۵ روز از حذف گله قبل، قابل صدور مجوز و جوجه ریزی است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید