Iranian Agriculture News Agency

دماوندی نژاد معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در جمع تشکل‌های دامپروری ومرغداران کرمان با بیان این مطلب افزود :برای حل مشکلات مردم رخوت، کسالت و بی‌انگیزگی نداریم.

رویکرد معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی حل مشکل مردم است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، دماوندی نژاد معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: کسی حق ندارد به تولیدکننده زور بگوید در هر کسوتی که باشد.

  دماوندی نژاد افزود: هر چند موارد کلان کشوری دراین بخش به این معاونت مربوط است اما برای حل مشکل تولید کننده وارد جزئیات نیز می‌شویم ضمن اینکه تولید کننده  ضعیف  هم مطلوب مانیست و تولیدکنندگان خودبایست به  تقویت فنی مسلط شوند.

دماوندی نژاد افزود: استان کرمان ظرفیت‌های خدادادی فراوانی دارد وبه تنهایی اقلیم جهارفصل کشورراداراست وهم انسان های دانشمند و متفکرواهل فن زیادی دراین استان وجود داردکه از همه می‌خواهیم که قویا واردعرصه کار شوید تا با هم مشکلات را حل کنیم.

 وی افزود: ۴۵۰۰ مرغداری فاقد مجوز در کشور است ان شاءالله تلاش می‌کنیم تا مشکل آنها را حل کنیم و ۱۶ میلیون قطعه به ظرفیت کشور اضافه کنیم.

 دماوندی نژاد افزود زنجیره رفسنجان که در قالب تعاونی مرغداران فعالیت می کند  یک زنجیره الگویی درکشور است که هوشمندانه در حال کار است و سالها در کشور درخشیده است.

 دماوندی نژاد افزود: بدلیل خشکسالی بی سابقه مجوز واردات کاه از افغانستان داده شده و ان شاءالله بارندگی هابه گونه ای باشدتانیازبه این اقدامات نباشد.

 وی همچنین افزودمنابع علوفه‌ای کم آ ب خواه و زمستانی بابرنامه می تواند جایگزین علوفه های پرآب خواه بشوند  که هم هزینه آن ها برای دامدار نسبت به یونجه نصف است و هم کم آب بر و ارزش غذایی آنها با یونجه یکسان است

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: سه حلقه؛بازرگانان ،تولیدکنندگان و مصرف کنندگان   در بهره‌گیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارند که برای تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان اتفاق خاصی نمی‌افتد فقط برای مصرف کنندگان بایست تمهیدات پیش بینی شود که دولت محترم برنامه هایی دراین خصوص خواهدداشت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید