Iranian Agriculture News Agency

مدیر شیلات استان کرمان گفت: طی صد روز گذشته این مدیریت در راستای توسعه آبزی پروری در استان به رها سازی بچه ماهی، تصویب تسهیلات و واگذاری مرکز تکثیر پرداخته است.

گامهای شیلات استان کرمان طی 100 روز گذشته

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، ابوالقاسمی افزود: تحت نظارت این مدیریت 470000 قطعه بچه ماهی از انواع سردآبی ،گرمابی را در استخرهای پرورش ماهی طی صد روز گذشته رها سازی شده است.

ابوالقاسمی تصریح کرد: همچنین در این مدت با تصویب تسهیلات سرمایه در گردش برای طرحهای متقاضیان پرورش آبزیان، 2 طرح به مبلغ 4000 میلیون ریال از محل اعتبارات رونق تولید به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: از جمله گام بزرگ طی این مدت واگذاری مرکز تکثیر ماهیان سردآبی لاله زار به بخش خصوصی بوده که در قالب اجاره به بخش خصوصی فعال این مرکز فعال شده است و در حال حاضر فعالیت جدیدی که انجام داده تولید بچه ماهی بصورت تخم تمام ماده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید