Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: در راستای اجرای سیاست های تنظیم بازار و پیرو دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای اجرای دستورالعمل تا آبان ماه سال جاری، میزان 24255 تن مرغ گرم در سطح استان توزیع شده است.

توزیع روزانه بطور میانگین 118 تن مرغ گرم در سطح استان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مسعودی با بیان اینکه روزانه میانگین 118 تن مرغ گرم در سطح استان توزیع می گردد، افزود: از این مقدار 73 درصد مرغ کشتار داخل استان و 27 درصد مرغ ورودی از سایر استانها می باشد که از استانهای خراسان جنوبی، یزد، سمنان، تهران، گلستان، مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، بوشهر و فارس تأمین می شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان در ادامه گفت: در کنار تأمین مرغ گرم استان نیز مقدار 1039 تن مرغ منجمد در سطح استان با هماهنگی سازمانهای صمت و جهاد کشاورزی توزیع شده است.

وی تصریح کرد: طی دو هفته اخیر میزان 500 تن مرغ در سطح استان در حال توزیع است.

مسعودی اظهار داشت: میزان 100 تن سهمیه مرغ منجمد برای مراکز عمده مصرف مانند زندانها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بیمارستانها و موسسات خیریه و میزان 5/43 تن  سهمیه برای فرماندهی نیروی انتظامی استان به نرخ هر کیلوگرم 200 هزار ریال در نظر گرفته شده که اطلاع رسانی جهت جذب سهمیه های فوق صورت گرفته است.

وی ابراز داشت: بدین ترتیب پس از توزیع سهمیه های اعلامی میزان توزیع مرغ منجمد پشتیبانی امور دام استان از ابتدای سال تاکنون به 1300 تن خواهد رسید که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 1248 تن است.

مسعودی اظهار داشت: قیمت فروش برای مصرف کننده مرغ منجمد وارداتی 20هزار تومان، گوشت گوساله منجمد داخلی  ران 100000، سردست 95000، راسته 97000، گردن 93000 ، قلوه گاه 70000 و گوشت گوساله منجمد وارداتی ران120000، سردست و گردن 115000است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید