Iranian Agriculture News Agency

در این هفته ، از58 باب فروشگاه مجاز آفت کش نباتی53 فروشگاه مورد بازدید انجام شد و در حال حاضر فروشگاه غیر مجازی در سطح شهرستان وجود ندارد

مانور سراسری مقابله با عرضا آفت کش های غیر مجاز و تقلبی در سیرجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمود آبادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان، گفت: درهفته پدافند غیر عامل با توجه به اینکه نهادینه سازی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی و در تامین امنیت غذایی ضرورت دارد، مانور سراسری جهادی مقابله با آفت کش های تقلبی و غیرمجاز با هدف افزایش کیفیت و ضریب اطمینان شبکه توزیع آفت کش های نباتی توسط مسئول اداره تولیدات گیاهی و کارشناس حفظ نباتات  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان و کارشناس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  و نمایندگان ادارات صمت ، تعزیرات حکومتی ،پلیس اماکن و بهداشت شهرستان در این شهرستان انجام شد.

وی گفت:  تعداد اکیپ های بازرسی  در این مانور در طی این سه روز 3 مورد می باشد و  تعداد همکاران شرکت کننده 22 نفر بود.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان افزود: تعداد پرونده های تشکیل شده در این مانور از طرف مدیریت جهاد کشاورزی 2 مورد که شامل اخطار عدم حضور مسئول فنی و همچنین اخطار تمدید مجوز فروشگاه سم و 9 مورد پرونده صنفی به علت عدم درج قیمت  می باشد.

وی در پایان گفت: از  52 مورد واحد سم فروشی و یک مورد شرکت تعاونی تولید بازدید به عمل آمد  که طی بازدید های  انجام شده  مشخص شد،شرایط انبار داری نامناسب  و عدم ثبت انبار در سامانه می باشد ،270لیتر  سموم تقلبی کشف و در رابطه با  سموم قاچاق کشف شده موردی یافت نشد

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید