Iranian Agriculture News Agency

مسعودمحمودی دبیر پدافند غیر عامل این سازمان گفت: پدافند غیر عامل به معنای دفاع در برابر تهاجم بدون استفاده از سلاح و درگیری مستقیم سابقه ای بس طولانی به قدمت خلقت انسان در تاریخ بشر دارد و هفته پدافند غیرعامل هر ساله از 8 آبان ماه آغاز شده و تا 14 آبان ماه ادامه می یابد.

نهادینه سازی پدافند غیرعامل در تأمین امنیت غذایی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمودی افزود: پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی به منظور پیش آگاهی و ایجاد آمادگی، پیشگیری، کاهش آثار و مقابله با تهدیدات غیر طبیعی یا عمدی و نیز بحران های ایجاد شده توسط نیروهای متخاصم صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اجرای الزامات و اقدامات دفاع غیر عامل برای مقابله با تهاجمات دشمن و تقلیل خسارات ناشی از تهدیدات و اقدامات دشمن به خصوص در بخش کشاورزی و دامپروری، موضوعی بنیادی و حیاتی است.

محمودی خاطرنشان کرد: وسعت و گسترة پدافند غیرعامل در بحث کشاورزی و دامپروری بسیار گسترده است که شناسایی، طبقه بندی و الویت بندی مراکز و تأسیسات مهم، کنترل بیماری های مشترک انسان و دام، ذخیره مواد اولیه ضروری مورد نیاز مردم  و تأمین و نگهداری و توزیع کالای اساسی در سطح استان در نقاط امن برای مقابله با اقدامات و تهدیدات دشمن از جمله وظایف این سازمان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اظهار داشت: بخش کشاورزی وظیفه اصلی امنیت غذایی کشور، تولید و سلامت غذا را بر عهده داشته و همواره با چالش­ها و تهدیدات مختلف همراه بوده است و اجرای الزامات و اقدامات پدافند غیر عامل می تواند نقش اساسی برای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء پایداری در برابر تهدیدات و کاهش تبعات ناشی از آن را ایفا نماید. 

محمودی اذعان داشت: پدافند غیرعامل مکمل پدافند ملی و همه جانبه کشور، صلح آمیزترین و اثر بخش ترین روش دفاعی است که کاهش آسیب پذیری زیر ساختهای ملی و مراکز حیاتی ، حساس و مهم و پایداری ملی را در پی داردو در بخش کشاورزی به منظور پیش آگاهی و ایجاد آمادگی، پیشگیری، کاهش آثار و مقابله با تهدیدات غیر طبیعی یا عمدی و نیز بحران های ایجاد شده توسط نیروهای متخاصم صورت می گیرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید