Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان، گفت: حمایت از تولید داخلی، تنظیم بازار مواد پروتئینی و نهاده های دامی و حفظ ذخایر استراتژیک استان در پنج محصول گوشت مرغ ، گوشت قرمز ، جو ، ذرت و سویا از وظایف سه گانه این اداره کل است.

در نیمه ابتدای سال 1400 میزان 61583 تن نهاده های دامی در سطح استان کرمان توزیع شده است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مسعودی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: در سنوات گذشته بدلیل بالا بودن میزان تولید گوشت مرغ، این اداره کل اقدام به خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان نموده و مرغ خریداری شده را طبق استانداردها و دستورالعمل های کنترل کیفی ذخیره سازی و در مواقع کمبود مرغ در بازار اقدام به توزیع می نمود اما امسال بدلیل پایین بودن میزان تولید مرغ خرید مرغ صورت نگرفته است.

مسعودی خاطر نشان کر د: در 6 ماهه ابتدای سال گذشته این مدیریت قریب 700 تن مرغ مازاد تولیدکنندگان را خریداری کرده بود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان افزود: در راستای اجرای وظایف و سیاست های شرکت پشتیبانی امور دام، این مدیریت در نیمه ابتدای سال 1400 میزان 61583 تن نهاده های دامی به تفکیک 30068 تن جو ، 20899 تن ذرت و 10616 تن سویا توزیع نموده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 41 درصد افزایش داشته است.

وی افزود:  همچنین میزان 624 تن فرآورده های دامی منجمد به تفکیک 505 تن مرغ و 119 تن گوشت قرمز توزیع نموده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 45 درصد کاهش داشته است؛ اما در کنار توزیع گوشت مرغ منجمد میزان 20819 تن مرغ گرم در سطح استان توزیع گردیده است که 27 درصد این میزان از سایر استانها تامین گردیده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص حفظ ذخایر استراتژیک ، اداره کل پشتیبانی امور دام در نیمه اول سال 59465 تن نهاده های دامی و 1135 تن فرآورده های دامی منجمد ذخیره سازی کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، ذخیره سازی نهاده ها 56 درصد افزایش و ذخیره سازی فرآورده ها 39 درصد کاهش داشته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید