Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی این سازمان گفت: سطح زیر کشت زعفران در استان کرمان در سال 1399 برابر 2/1688هکتار است و بیشترین سطح زیر کشت مربوط به شهرستان زرند و کمترین مربوط به شهرستان ریگان است.

اختصاص  کشت زعفران در بیش از 1688 هکتار از اراضی استان کرمان

پبه گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: کشت زعفران در سال 99  نسبت به سال 98  به میزان 4 درصد افزایش داشته است و استان کرمان از لحاظ سطح زیر کشت رتبه چهارم را در ایران دارا می باشد.

لطفعلی زاده با بیان اینکه زعفران در بازار داخلی استان مصرف می شود و مابقی به استانهای همجوار صادر میگردد، افزود: زعفران در بازار داخلی استان مصرف می شود و مابقی به استانهای همجوار صادر می گردد.

وی افزود: اشتغال در هر هکتار مزرعه زعفران 175 نفرروز می باشد

لطفعلی زاده با بیان اینکه مشکلات زعفران کاران در این استان خرده مالکی و سرمازدگی میباشد، افزود: کاشت زعفران در خردادماه و شهریور ماه ومهرماه  انجام می پذیرد.

 وی اظهار کرد: از جمله مزایای کاشت زعفران می توان به جایگزینی محصولات کم آب بر به جای محصولات آب بر اشاره کرد  و همچنین اشتغالزایی و امکان تولید محصول با کیفیت نیز از جمله دیگر مزایای کاشت زعفران در استان می باشد.

 وی خاطرنشان کرد: با توجه به در دسترس بودن تسهیلات کم بهره و مساعد بودن شرایط آب و هوایی  استقبال کشاورزان خوب است .

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید