Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی این سازمان گفت: در سال جاری پیش بینی می شود34هزار تن محصول انار از 3093 هکتار باغات استان برداشت شود.

برداشت 34 هزار تن انار از باغات استان کرمان

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، لطفعلی زاده با بیان اینکه بیشترین سطح زیرکشت باغات انار مربوط به کرمان و بافت و کمترین سطح زیرکشت متعلق به شهرستان بردسیر است، افزود: محصول برداشتی بعد از برداشت به داخل استان و استان های همجوار ارسال می شود.

لطفعلی زاده خاطرنشان کرد: برداشت انار در استان از اوایل شهریور با ارقام زودرس شروع شده و تا اواخر مهرماه با ارقام دیررس پایان می یابد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید