Iranian Agriculture News Agency

از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه انجام شد؛

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: از ابتدای اجرای دستورالعمل تا پایان نیمه اول سال 1400 میزان 20819 تن مرغ گرم در سطح استان کرمان توزیع شده است .

توزیع 20819 تن مرغ گرم در سطح استان کرمان

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان، گفت: هر ساله اداره کل پشتیبانی امور دام،  در راستای اجرای سیاست های تنظیم بازار در سنوات گذشته اقدام به خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان استان می کرده که امسال بدلیل تولید پایین و کمبود مرغ گرم در استان ، پیرو دستورالعمل وزیر  جهاد کشاورزی مکلف به تأمین مرغ مورد نیاز استان از سایر استانها شدیم که از ابتدای اجرای دستورالعمل تا پایان نیمه اول سال 1400 میزان 20819 تن مرغ گرم در سطح استان توزیع شده است .

وی با بیان اینکه روزانه میانگین 120 تن مرغ گرم در سطح استان توزیع می گردد ، افزود: از این مقدار 73 درصد مرغ کشتار داخل استان و 27 درصد مرغ ورودی از سایر استانها می باشد که از استانهای خراسان جنوبی ، یزد ، سمنان ، تهران ، گلستان ، مازندران ، اصفهان ، خراسان رضوی و فارس تامین می شود .

وی افزود:  در کنار تأمین مرغ گرم استان نیز مقدار 505 تن مرغ منجمد در سطح استان با هماهنگی سازمان صمت توزیع گردیده است و پیگیری جذب سهمیه مرغ منجمد برای استان نیز ادامه دارد و در صدد هستیم با توزیع به موقع ، بازار مصرف مرغ را کنترل کنیم..

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید