Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: برداشت خرما در شهرستان ارزوئیه از سطح قریب به 400 هکتار نخلستانهای شهرستان از اواسط مردادماه شروع و تا اواسط مهرماه ادامه دارد.

تولید بیش از 1800 تن خرما از نخلستان‌های شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، پور عبدا...  سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه  گفت: به طور متوسط از هر هکتار  4.5 -5 تن محصول از باغات بارور ، برداشت وپیش بینی میشود تا پایان فصل بیش از  1800  تن محصول تولید گردد.ارقام خرمای موجود در شهرستان شامل آلمهتری(ارقام زودرس)، خاصوئی، کلوته،شاهانی،مضافتی،خنیزی ،کبکاب وزاهدی،مرداسنگ وپیارم(رقم دیررس) است.

وی افزود: هرکیلوگرم خرمای تولیدی بسته به نوع رقم به قیمت 35000   تومان از کشاورزدرحال حاضرخریداری میگردد و برداشت خرما سنتی  وبا نیروی کارگری انجام میشود که عمده محصول شهرستان توسط واسطه ها بفروش میرسد.

پور عبدا...چالشها ومشکلات خرماداران شهرستان را، عدم  وجودسردخانه وکارگاههای فرآوری وبسته بندی این محصول، کمبودارقام نرمناسب وگرده هنگام باردهی،  قیمت بالای پاجوش ارقام تجاری، نبود جایگاه ومکان مناسب جهت خرید وفروش این محصول بر شمرد.

 وی افزود: هرساله سطح باغات خرما شهرستان با ارقام تجاری ونیمه خشک وبا توجه به بازارپسندی مطلوبی که دارند ،روبه افزایش است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید