Iranian Agriculture News Agency

میزان برداشت پسته خشک در شهرستان سیرجان حدود 10500 تن برآورد می گردد .

برداشت پسته شهرستان سیرجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمود آبادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  سیرجان گفت: حدود  42600 هکتار از سطح باغات شهرستان، زیر کشت پسته است .

وی گفت: با توجه به کاهش شدید دما در ابتدای سال (16 و 17 فروردین 1400 )و سرمازدگی باغات در سطح 37670 هکتار و خسارت 40 الی 100 درصد به محصول پسته امسال و همچنین خشکیدگی جوانه های زایشی سال آتی، کمیت و کیفیت پسته کاهش یافته و متاسفانه بخش زیادی از ترمینالهای ضبط پسته فعالیت ندارند یا با ظرفیت کم در حال فعالیت هستند.

محمود آبادی اظهار داشت: کار برداشت تاکنون در سطح حدود 70 درصد از باغات پسته شهرستان  انجام و فرآوری توسط حدود 670 واحد ترمینال سنتی و  202 واحد ترمینال مکانیزه و نیمه مکانیزه در حال انجام است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید