Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل امور عشایر استان کرمان گفت: در کنار نارسایی و مشکلاتی که وجود دارد، نباید منکر زحمات همکاران بخش تعاونیها شد.

ارائه خدمات به عشایر  از ابتدای آبان ماه فقط با ارائه کارت تردد امکان پذیر می باشد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، نیکزادی افزود :با توجه به سیاستهای سازمان و بمنظور پاسخگویی مناسب به دستگاههای نظارتی از جمله ستاد کالای قاچاق و ارز ، کارت تردد با جدیت بیشتر پیگیری تا در زمان باقیمانده تعهد استانی انجام شود، ضمن اینکه هرگونه خدمات از ابتدای آبان ماه با ارائه کارت تردد صورت می گیرد .

نیکزادی اذعان کرد: با توجه به خشکسالی سال جاری و تبعات ناشی از آن ، همه مجموعه از جمله تشکل ها موظف به کاهش اثرات آن باشیم که بدین منظور یکی از برنامه های پیش رو خرید دام مازاد است.

وی افزود: درخصوص تعیین قیمت خرید و نظر به قیمتهای اخذ شده از فروش دام در شهرستانهای تحت پوشش و اعلام نظر همکاران معاونت امور دام قیمت خرید هر کیلو دام زنده برآورد و شرکت پشتیبانی مکلف گردید به ازای هرکیلو گرم دام زنده مقدار سه کیلوگرم نهاده جو به دامدار تحویل نماید . همچنین اولویت خرید با دام حذفی عشایر بوده و از خرید دامهای آبستن خودداری شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید