Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، گفت: استان کرمان با سطح زیر کشت بالغ بر 28000هکتار شامل نهال و بارو، باغات نخیلات و تولید سالانه بیش از150هزار تن محصول و تعداد 18000 بهره بردار یکی از مناطق مهم خرماخیز کشور محسوب می شود.

برداشت سالانه بیش از 150 هزار تن خرما از نخیلات استان کرمان

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: مناطق عمده تولید محصول خرما در شهرستان های بم، نرماشیر، ریگان، فهرج، شهداد و ارزوئیه که یکی از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان، برنامه ریزی جهت جایگزینی ارقام تجاری و نیمه خشک مانند پیارم و مجول در سطح استان کرمان است.

وی خاطرنشان کرد: میزان سطح زیر کشت خرمای پیارم حدود 600هکتار و خرمای مجول در سطح 40هکتاراست که در مناطق خرماخیز استان در سال های اخیرکاشت شده و سالانه حدود 1200تن محصول تولید و روانه بازار می شود.

لطفعلی زاده تصریح کرد: خرما یکی از محصولات مهم مناطق گرمسیری استان است که به لحاظ امنیت غذایی، اشتغال، در آمد زایی حفظ محیط زیست بخصوص در این استان که از پیشروی کویر جلوگیری کرده است و توسعه پایدار کشاورزی یک محصول مهم و استراتژیک است.

وی اذعان کرد: کیفیت مطلوب خرما استان ناشی از وضعیت مناسب آب و هوایی برای کشت و پرورش این گیاه می باشد همچنین ارزآوری، ایجاد اشتغال مولد بطور مستقیم و غیر مستقیم در صنایع جانبی و قابلیت رقابت در بازار های جهانی از جمله مزیت های این محصول  است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید