Iranian Agriculture News Agency

١١٩٩٦ تن کود ازته ، ١٢٤٣ تن کود فسفاته و٣٥٦٥ تن کود پتاسه، موجودی انبارهای استان است

دپوی بیش از 16 هزار تن انواع کودهای یارانه ای در انبارهای استان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمد محسن قاسمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: در حال حاضر ١٦٨٠٤تن انواع کودهای یارانه ای درانبارهای تحت پوشش شمال استان موجود می باشد که با تخصیص های صادره از مبادی، هیچگونه کمبودی در تامین کود مورد نیاز استان وجود ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: ازابتدای سال زراعی، اول مهرماه سال ١٣٩٩، تا پایان مرداد سال جاری، ٤٥٢٢٤تن کود ازته، ١٦٨٦ تن کود فسفاته و١١٤٤تن کودپتاسه بین کشاورزان استان، از طریق شبکه کار گزاری، توزیع شده است.

قاسمی گفت:کشاورزان میتوانند به مراکز جهاد کشاورزی مربوطه مراجعه و با صدور حواله الکترونیک، نسبت به دریافت کود مورد نیاز خود از نزدیک ترین کارگزاری  اقدام کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید