Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات استان گفت: با عنایت به اینکه منبع قانونی توصیه سموم برای کنترل آفات کشاورزی، کتاب فهرست آفات، بیماریها و علف های هرز سازمان حفظ نباتات کشور می باشد ولی متاسفانه مشاهده می شود بعضی از کارشناسان و فروشندگان سموم، جهت کنترل آفت پسیل پسته، سموم توصیه نشده مانند کلرپیریفوس، دلتامترین، فن والریت و.... را معرفی و توصیه می کنند.

توصیه نامناسب به کشاورزان می تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، طاهری مدیر حفظ نباتات استان گفت: با توجه به اینکه این سموم به صورت اختصاصی عمل نکرده و تقریبا همه چیز کش می باشند و استفاده از آنها باعث نابودی دشمنان طبیعی آفات می شوند.

وی تصریح کرد: از طرفی این گونه توصیه ها باعث خسارت جبران ناپذیر مانند طغیان آفت کلیدی پسیل پسته می شود که کشاورز برای کنترل آن مجبور به افزایش تعداد دفعات سمپاشی بر علیه این آفت شده که این خود منجر به ایجاد مقاومت، وجود باقیمانده بیش از حد مجاز در محصول پسته ( ایجاد مسمومیت در مصرف کننده داخلی و برگشت محصول صادر شده)، افزایش هزینه ها و...  می شود.

طاهری اظهار داشت: این امر در نهایت منجر به نارضایتی کشاورزان و صادر کنندگان خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده توصیه کنندگان و فروشندگان خواهد بود و می تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید