Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: در هفته جهاد کشاورزی، شش طرح کشاورزی و دامپروری شامل سه طرح آب و خاک، یک واحد گلخانه، یک واحد پرورش ماهی و یک واحد پرورش بلدرچین به بهره برداری می رسد.

شش طرح کشاورزی و دامپروری در شهرستان سیرجان در هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمودآبادی افزود: دو طرح آبیاری تحت فشار در سطح های 164 و 100 هکتار با هزینه کرد اعتباری  قریب به 54 میلیارد ریال و 23 میلیارد ریال که بیش از 21 میلیارد ریال و 18 میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است، به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: همچنین یک طرح آبیاری کم فشار در سطح 5 هکتار اجرا شده است که این طرح با هزینه کرد 2 میلیارد ریال که 875 میلیون ریال آن از اعتبارات دولتی است، در این هفته به بهره برداری می رسد.

محمودآبادی تصریح کرد: در این هفته یک واحد پرورش بلدرچین با ظرفیت 109هزار قطعه و ظرفیت تولید 60 تن گوشت و یک واحد پرورش ماهی با ظرفیت تولید سالانه 4 تن گوشت به بهره برداری می رسد که با افتتاح این طرح ها 11 شغل در منطقه ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: یک واحد گلخانه در سطح سه هزار مترمربع با ظرفیت تولید 60 تن سبزی و صیفی در هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری می رسد که با افتتاح این طرح 3 شغل در منطقه ایجاد می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید