Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: با هدف مساعدت و حمایت در جهت کاهش اثرات خشکسالی و حذف دام های مازاد عشایر و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان به جهت نگهداری دام در مزارع خود و عدم کشتار دام با قابلیت تولید مثل؛ دام مازاد عشایر را بر اساس قیمت مصوب در دستورالعمل ابلاغی از دامداران خریداری میکنیم.

خریـد دام مـازاد عشایـر استـان کرمان در طرح خشکسالی

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مسعودی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان افزود: به ازای هر کیلو دام زنده تحویلی به میزان 3 کیلوگرم نهاده دامی با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به قیمت مصوب در اختیار عشایر  قرار خواهد گرفت.

مسعودی گفت: دامداران در صورت تمایل به فروش دام مازاد خود می توانند به اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان واقع درخیابان بهمنیار و اتحادیه شرکت های تعاونی عشایری شهرستان مراجعه کنند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید