Iranian Agriculture News Agency

با حضوردکتر بازرگان معاون وزیر ورییس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج وزارت جهادکشاورزی به عنوان نماینده وزیر و دکتراسماعیل خانیان رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، جلسه ای جهت رفع مشکل تامین مرغ و مشکل کمبود مرغ در استان کرمان با رییس سازمان جهادکشاورزی ومدیران مربوطه برگزار شد.

سفر رئیس سازمان تحقیقات به استان کرمان به منظور بررسی مشکلات تامین مرغ

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، در این جلسه  رییس سازمان و مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان گزارشی ازمسائل و مشکلات کمبود مرغ در استان را ارائه دادند.

در  ادامه سفر نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی به استان کرمان، به همراه سعیدی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمان، مدیر توسعه بازرگانی و مدیر حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی استان و رییس مرکز آمورش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان از کشتارگاه طیور عرب واقع در کاظم آباد بخش چترود کرمان بازدید کردند.

در ادامه برنامه سفر به استان کرمان؛ کامبیز بازرگان  معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان نماینده وزیر و اسماعیل خانیان رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، معاون بهبود تولیدات دامی و مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران کل دامپزشکی و پشتیبانی امور دام استان، اتحادیه مرغداران و مدیر مزرعه مرغ مادر ماهان دو جلسه صبح امروز برگزار و در این جلسات روند تولید وتوزیع جوجه یک روزه در استان و همچنین وضعیت تولید و کشتار مرغ در استان کرمان و دریافتی از سایر استان‌ها بررسی و تصمیم مقتصی اتخاذ شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید