Iranian Agriculture News Agency

شهرستان بردسیر با سطح زیر کشت زراعی و باغی بالغ بر 36000هکتار در تولید محصولات کشاورزی نقش مهمی ایفا میکند وباغات پسته ، گردو ، بادام ، گل محمدی و سایر درختان مثمر در این شهرستان در مجموع سالیانه بیش از 35000 تن محصولات باغی تولید و روانه بازار مصرف استانی و کشوری میکنند.

سرمازدگی فروردین ماه به  13000 هکتار از مزارع و باغات شهرستان بردسیر تا 60 درصد خسارت وارد کرده است

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سبک خیز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: درنتیجۀ افزایش دما در اسفندماه ، بیدار شدن درختان و شروع رشد آنها آغازشد و بعضاً در فروردین ما شکوفه داشتند، با استقرار تودۀ هوای سرد که نتیجۀ آن افت دما در شبهای 15 و 16 و 17 و 18 فروردین ماه سال جاری بود باعث آسیب به باغات سطح شهرستان بخصوص در نواحی مرتفع شد.

وی افزود: با توجه به بازدیدهاو گزارشات کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از مزارع و باغات طی چند روز گذشته مشخص گردید در مجموع از 3050 هکتار باغات گردوی شهرستان بیش از 2800 هکتاربطور متوسط  60 درصد آسیب دیده و در مجموع ببیش از 3024  تن از محصول گردو این شهرستان به مبلغ 2721 میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

وی افزود: همچنین از 3086 هکتار باغات پسته در سطح شهرستان بیش از 2500 هکتار آن بطور متوسط 70 درصد خسارت دیده که نتیجۀ آن کاهش بیش از 728 تنی پسته در سال جاری با برآورد 1092 میلیارد ریالی است .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: گل محمدی شهرستان هم که رتبه اول در سطح استان و رتبۀ دوم درسطح کشور را دارد ، در مجموع به تمامی 3000 هکتار گل محمدی  60 درصد خسارت وارد شده و با کاهش 4500 تنی محصول روبرو که برآورد میشود بیش از  500 میلیارد ریال خسارت وارد شده است

سبک خیز  افزود:سطح زیر کشت درختان هسته دار شهرستان 885 هکتار بوده که از این سطح 750 هکتار آن با خسارت 60 درصدی مواجه و بیش از 5400 تن از محصولات خود را از دست داده است که رقمی برابر 540 میلیارد ریال برآورد می گردد.

وی افزود: بیش از 900 هکتار از درختان دانه دار با سطح زیر کشت 1169 هکتار بیش از 40 درصد خسارت دیده و افت 5400 تنی از این محصولات با برآورد 594 میلیارد ریال دور از ذهن نیست .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: با افت دما ،  از 7100 هکتار سطح زیر کشت گندم ، حدوداً 4900 هکتار آن بیش از 45 درصد آسیب دیده ودر نتیجه با کاهش 6700 تنی گندم در سال جاری موجه خواهیم بود .

وی افزود: از 6000 هکتار سطح زیر کشت جو ، بیش از 2400 هکتار آن بیش از 40 درصد خسارت دیده و افت تولید این محصول در سال جاری بیش از 2500 تن برآورد میگردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: در مجموع از 14422 هکتار سطح باغی شهرستان 10500 هکتار آن با خسارت سرمازدگی فروردین ماه مواجه شده که نتیجۀ آن کاهش 19272 تنی از محصولات باغی شهرستان و خسارتی معادل 5579 میلیارد ریال است که به باغداران وارد شده است .

سبک خیز  افزود:میزان آسیب وارده به زارعین در اثر کاهش محصول گندم و جو که به 7500 هکتار از مزارع شهرستان خسارتی 40 درصدی وارد کرده که نتیجۀ آن ،  9200 تن  کاهش محصول با برآورد 346 میلیارد ریال است .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید